Vær med i dataindsamling til en ny dansk ordforrådsprøve

Hogrefe Psykologisk Forlag er i samarbejde med forfatterne Kikki Førsteliin Andersen og Holger Juul ved at udvikle en helt ny, dansk prøve af ordforråd til børn og unge.

Prøven er tiltænkt screening i folkeskoler og daginstitution og kan desuden bruges i PPR-regi. Et resultat af prøven skal kunne sige noget om, hvordan barnet klarer sig i forhold til danske børn generelt. Derfor søger vi nu institutioner rundt om i landet, der har lyst til at deltage i normindsamlingen.

Hvem søger vi og hvornår?

Vi søger vuggestuer og børnehaver med børn fra 2-5 år over hele landet. Vi håber, at så mange børn som muligt deltager fra den enkelte institution.

Dataindsamlingen vil foregå indtil april 2023. Tidspunktet for prøveafviklingen i den enkelte institution vil blive aftalt nærmere med den prøveansvarlige fra Hogrefe.

Hvad får I ud af at deltage?

Efter endt indsamling af data, kan institution og forældre få tilbagemelding om børnenes individuelle resultater i form af placering i percentil-intervaller.

Det bør i den forbindelse bemærkes, at denne tilbagemelding ikke vil være helt tilsvarende de resultater, som vil kunne gives, når prøven er helt færdigudviklet. Resultaterne kan dog give et tydeligt indblik i barnets færdigheder indenfor ordforråd i sammenligning med jævnaldrende dansktalende børn og deraf en indikation af, hvilke børn der bør undersøges nærmere.

Kontakt

Sandra Lihn Nielsen og Malina Terkelsen

Hvis I ønsker at deltage eller har spørgsmål til dataindsamlingen, er I meget velkomne til at kontakte projektleder og testudvikler Malina Terkelsen på malina.terkelsen(at)hogrefe.dk / 35 25 45 31 eller testudvikler Sandra Lihn Nielsen, sandra.nielsen(at)hogrefe.dk / 35 25 45 41.