Datasikkerhed i Hogrefe Testsystem

Vi sætter højeste mulige standard indenfor behandling af persondataoplysninger udfra gældende lovgivning.

Retningslinjer

Persondata, som lagres i HTS bliver behandlet indenfor følgende retningslinjer:

Forbindelserne mellem testadministrator og server (hogrefe-online.com) på den ene side, såvel som mellem testtager og (hogrefe-online.com) på den anden side, foregår udelukkende via krypterede SSL-forbindelser.

Af sikkerhedshensyn benytter vi moderne datasikkerhedsprocedurer for at værne om personoplysninger, og for at modvirke uautoriseret adgang eller misbrug. Procedurerne inkluderer:

  • Testtagere autentificeres på forhånd.
  • Dataoverførsel via en SSL-krypteret forbindelse.
  • Sikring af server gennem firewall-systemer.
  • Tilgang til servere er begrænset til port 443.

Vores standarder er i overensstemmelse med gældende persondatalov- og GDPR (General Data Protection Regulation).

Datasamtykkeerklæring

Som dataansvarlig skal du sikre dig lovhjemmel til behandling af personoplysninger, fx ved at indhente samtykke fra testtager. Du kan i HTS oprettes med mulighed for at indsætte din egen datasamtykkeerklæring, som skal accepteres af dine testtagere.

Automatisk sletning af data

HTS giver dig mulighed for automatisk sletning af data. Definer blot perioden, så klarer systemet resten.

PDF-rapport

Det er muligt at undlade at oprette testtager med identifikation og alligevel få et navn til at fremgå af rapporten. I så fald skal du angive testtagers navn, før du genererer rapporten. Navnet lagres dog ikke i HTS, og du opnår dermed at opbevare data uden personidentifikation for et mere sikkert system.