Datasikkerhedserklæring

Vi værdsætter, at du har valgt at besøge vores hjemmeside. For fortsat at forbedre hjemmesidens brugervenlighed opdaterer vi løbende dens indhold og funktioner. I den forbindelse prioriterer vi datasikkerhed højt. Du betror os dine personlige oplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Vi ved, at denne tillid er værdifuld. Derfor behandler vi også dine data med varsomhed.

I det følgende informerer vi dig om, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, når du bruger hjemmesiden. Personoplysninger omfatter alle de data, der kan henføres til dig som person, fx navn, adresse, e-mail og brugeradfærd. Vi har taget omfattende tekniske og operationelle forholdsregler for at beskytte dine data mod hændelig eller overlagt ændring, tab, destruktion eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsprocedurer gennemgås jævnligt og tilpasses den teknologiske udvikling.

1. Ansvarlig for databehandlingen

Den dataansvarlige for behandlingen i henhold til artikel 4, stk. 7 i EU’s databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation; GDPR) er:

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum
Tlf.nr. +45 3538 1655
info@hogrefe.dk

2. Mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer; DPO) på privacy@hogrefe.com. Du kan også rette skriftlig henvendelse til nedenstående adresse; anfør i så fald venligst “FAO The Data Protection Officer” på forsendelsen:

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstrasse 3
37085 Göttingen
Germany

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder angående de personoplysninger, som kan henføres til dig:

3.1 Generelle rettigheder

Du har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indvending mod behandling og dataportabilitet. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

3.2 Databehandlingsrettigheder baseret på legitime interesser

I henhold til artikel 21, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som baserer sig på artikel 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen (behandling i samfundets interesse) eller artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen (behandling ifølge legitim interesse); dette omfatter også profilering understøttet af denne bestemmelse. Hvis du gør indsigelse, vil vi afstå fra at behandle dine personlige oplysninger, med mindre vi kan påvise vægtige grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.3 Rettigheder i forbindelse med direkte markedsføring

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling til sådan markedsføring i henhold til artikel 21, stk. 2 i databeskyttelsesforordningen; dette omfatter også profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, vil vi afstå fra at behandle dine personoplysninger med sådanne formål.

3.4 Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse; i Danmark er denne myndighed Datatilsynet.

4. Indsamling af personoplysninger under besøg på hjemmeside

Hvis du kun anvender vores hjemmeside til at søge information, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden vis sender os oplysninger, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Det er af tekniske grunde nødvendigt at indsamle de følgende data for at vise hjemmesiden og garantere dens stabilitet og sikkerhed. Det juridiske grundlag herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

IP-adresse, dato og tidspunkt for forespørgsel, tidsforskel til Greenwich Mean Time (GMT), emne for forespørgsel (den konkrete side), adgangsstatus/http-statuskode, omfang af overført data, internetadresse forespørgslen kom fra, operativsystem, browser og browserens brugerflade, sprog og software.

Disse data kan ikke anvendes til at identificere den individuelle bruger. Vi behandler kun oplysningerne i anonymiseret form med statistiske formål.

5. Kontakt via e-mail eller kontaktformular

Når du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, gemmer vi de data, du har delt med os, for at kunne svare på dit spørgsmål eller henvendelse. Hvis vi i kontaktformularen spørger om information, som ikke er nødvendig for at kontakte os, er denne fremhævet som valgfri. Denne information bliver brugt til klart at definere din henvendelse og forbedre behandlingen heraf. Information afgives eksplicit på et frivilligt grundlag og med dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis informationen omhandler kommunikationskanaler (fx e-mail-adresse, telefonnummer), indvilliger du også i, at vi må kontakte dig via disse kanaler for at svare på din henvendelse. Du kan naturligvis trække dit samtykke tilbage til enhver tid, dog ikke med tilbagevirkende kraft.

Vi sletter sådanne data, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem, eller i tilfælde af, at lovbestemte opbevaringsperioder gør sig gældende, begrænser vi behandlingen af dem.

6. Nyhedsbrev

6.1 Generel information

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev og modtage information om aktuelle tilbud ved at give dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.

Du tilmelder dig nyhedsbrevet med “dobbelt tilmelding”. Det vil sige, at når du har registreret dig med en e-mail-adresse, sender vi en e-mail til den adresse og beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Hvis ikke du bekræfter tilmeldingen, slettes oplysningerne om dig automatisk.

Vi gemmer desuden de IP-adresser, du anvender, sammen med tidspunkt for registrering og bekræftelse. Formålet hermed er at kunne dokumentere din tilmelding og om nødvendigt at afklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger.

Vi har kun brug for din e-mail-adresse for at sende nyhedsbreve. Når du har bekræftet din tilmelding, gemmer vi din e-mail-adresse med det formål at sende nyhedsbreve. Det juridiske grundlag herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du har naturligvis mulighed for at afmelde dig nyhedsbrevet til enhver tid og trække dit samtykke tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft. Dette kan du gøre ved at klikke på “Afmeld nyhedsbrev” nederst i det modtagne nyhedsbrev eller via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside: https://www.hogrefe.com/dk/tilmeld-nyhedsbrev.

6.2 Nyhedsbrevssporing

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi analyserer brugeradfærd i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Af hensyn til dette analyseformål indeholder de afsendte nyhedsbreve såkaldte “web beacons” eller sporingspixler, som gemmes på vores hjemmeside. I analyserne kobles de konkrete oplysninger og beacons med din e-mail-adresse og et individuelt ID.

Data indsamles kun i anonymiseret form, dvs. ID’er kobles ikke med dine øvrige personoplysninger, og en direkte reference til dig som person er ikke mulig.

Denne form for sporing er ikke mulig, hvis du som udgangspunkt har deaktiveret billeder i din e-mail-klient. I så fald vil nyhedsbrevet dog ikke kunne vises i sin helhed, og du vil måske ikke kunne benytte dig af alle dets funktioner. Hvis du manuelt aktiverer billeder, vil den ovenfor beskrevne sporing finde sted.

7. Registrering og kundekonto

Du har mulighed for at registrere dig hos os med en kundekonto. Vi indsamler og gemmer de følgende oplysninger om dig i forbindelse med registreringen:

  • Tiltaleform/titel
  • Fornavn
  • Efternavn
  • E-mail-adresse (brugernavn)
  • Adgangskode
  • Kontotype, privat/firma
  • Adresse
  • Postnummer, by
  • Land
  • Telefonnummer

De ovenstående oplysninger er obligatoriske, men yderligere information kan valgfrit angives i vores portal.

Efter gennemført registrering modtager du et personligt, adgangskodebeskyttet login, og du kan se og administrere dine gemte oplysninger. Registrering er frivillig, men kan være nødvendig for at gøre brug af vores tjenester.

Hvis du anvender vores portal, gemmer vi de oplysninger om dig, der er nødvendige for at opfylde kontrakten og eventuelt betalingsform, indtil din adgang udløber. Det juridiske grundlag herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Hvis du ønsker at ændre i dine oplysninger, kontakt da venligst forlaget.

8. Internetordrer – butik

Hvis du afgiver en internetordre på vores hjemmeside, indsamler vi de nødvendige data for at opfylde kontrakten. Det juridiske grundlag herfor er indgåelse og opfyldelse af en kontrakt baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Data gemmes i kontraktens løbetid og i overensstemmelse med de juridiske forpligtelser. Vi anvender en række betalingsløsningsudbydere til at behandle betalinger, som altid specificeres og skal accepteres direkte, og står dermed som modtager af dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med betalingsbehandling. Det juridiske grundlag for at anvende betalingsløsningsudbydere er kontraktopfyldelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Data gemmes med betalingsformål, så længe betalingen behandles.

9. Hogrefe Testsystem (HTS)

Du kan finde mere information om databeskyttelse i Hogrefe Testsystem (HTS) under Databeskyttelse i Hogrefes online-testsystem.

10. Jobansøgninger

Du kan sende en jobansøgning til vores virksomhed digitalt, dvs. via e-mail. Vi anvender udelukkende dine oplysninger til at behandle din ansøgning og deler dem ikke med tredjepart. Bemærk venligst, at ikke-krypterede e-mail ikke er beskyttede mod andres adgang.

Dine personoplysninger slettes senest tre måneder efter, at den omhandlende stilling er besat, eller efter aftale. Hvis du ansøger uopfordret, retter vi henvendelse til dig og aftaler, under hvilke betingelser dine oplysninger opbevares. Det juridiske grundlag herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

11. Brug af cookies

Cookies gemmes på dit apparat, når du besøger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, knyttes til den browser, du anvender, og bruges til at sende specifik information til den part, der har lagt cookien på dit apparat. Cookies kan ikke køre programmer eller placere virusser på din computer. De anvendes til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og generelt mere effektiv. Vi anvender også cookies til at identificere dig, når du besøger os igen, hvis du har en konto hos os. Ellers er du nødsaget til at logge ind, hver gang du besøger os.

Hjemmesiden bruger de følgende cookies, med det omfang og den funktionalitet der beskrives herunder:

11.1 Midlertidige cookies

Disse cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Dette omfatter især sessionscookies. Disse gemmer et sessions-ID, der anvendes til at knytte forespørgsler fra din browser til hele internetsessionen. Det betyder, at dit apparat kan genkendes, når du vender tilbage til hjemmesiden. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker din browser.

11.2 Vedvarende cookies

Disse cookies slettes efter en given tidsperiode, som cookien kan genkende. Du kan til enhver tid slette cookies via din browsers sikkerhedsindstillinger.

11.3 Blokering af cookies

Du kan ændre indstillingerne i din browser efter behov og afvise tredjepartscookies eller alle cookies. Bemærk venligst, at dette kan medføre, at du ikke kan benytte dig af alle hjemmesidens funktionaliteter.

11.4 Juridisk grundlag og opbevaringsperiode

Det juridiske grundlag for eventuelle behandlinger af personoplysninger og deres opbevaringsperiode varierer og er beskrevet i de følgende afsnit.

12. Hjemmesideanalyse

Vi anvender Google Analytics, en internetanalysetjeneste fra Google Inc., til at analysere og optimere vores hjemmeside, som beskrevet i det følgende. Vi anvender denne tjeneste til at analysere, hvor mange besøgende vi har på vores side, hvilken information de ofte efterspørger, og hvordan de finder frem til hjemmesiden. De indsamlede data omfatter, hvilke hjemmesider de besøgende kommer fra (den henvisende side), hvilke undersider af hjemmesiden der besøges, samt hvor ofte og hvor længe en underside besøges. Det hjælper os til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og at forbedre den. De indsamlede data anvendes ikke til at identificere individuelle brugere. Anonymiserede eller stærkt pseudonymiserede data indsamles. Det juridiske grundlag herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

13. Dataoverførsel

Dine data vil ikke blive overdraget til tredjepart, med mindre vi er juridisk forpligtede til dette, hvis vi er nødsaget til at overdrage data for at opfylde et kontraktligt forhold, eller hvis du tidligere har givet dit udtrykkelige samtykke til, at dine data må overdrages.

Eksterne tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, såsom online-betalingsløsningsudbydere eller transportvirksomheder engageret i forbindelse med varelevering, modtager kun de nødvendige data for at behandle din ordre. I sådanne tilfælde er dataoverførslen begrænset til det nødvendige minimum. Hvis vores tjenesteudbydere får adgang til dine personoplysninger, står vi inde for, at de kontraktligt er forpligtet på bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen i samme omfang som os i henhold til forordningens artikel 28. Bemærk venligst den enkelte udbyders privatlivspolitik. Den respektive tjenesteudbyder er ansvarlig for indholdet af tredjeparts tjenester, hvorfor vi gennemgår tjenester for overholdelse af de juridiske krav, hvor dette er hensigtsmæssigt.

14. Datasikkerhed

Vi har taget omfattende tekniske og operationelle forholdsregler for at beskytte dine data mod hændelig eller overlagt ændring, tab, destruktion eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsprocedurer gennemgås jævnligt og tilpasses den teknologiske udvikling.

Maj 2018
Hogrefe Psykologisk Forlag