NEO-PI-3 erhvervsnormen "High stakes"

Er du bruger af NEO-PI-3 erhvervsversionen, har du måske opdaget at der er en ny dreng i klassen i form af en ny norm.

Den nye dreng hedder "High stakes", og er en ny opdateret erhvervsnorm der åbner op for en ny dimension af analyse og forståelse, især i forbindelse med ansættelsesprocesser og andre situationer med høje krav.

Vi håber at vi her på siden kan kaste lidt lys over den nye norm.

Først og fremmest...

Det er vigtigt at bemærke, at denne nye norm ikke erstatter den eksisterende erhvervsnorm. Tværtimod tilføjer den en ekstra mulighed for at differentiere mellem ansøgere, der har udfyldt NEO-PI-3 under skarpe forhold, såsom i et ansættelsesforløb. Denne "High stakes" norm giver mulighed for at skelne mellem typiske ansøgere til disse stillinger og få en bedre forståelse af deres personlighedstræk.

Gængs erhvervsnorm versus High stakes erhvervsnorm

Lad os se nærmere på forskelle og ligheder mellem de to erhvervsnormer:

  • Både den gængse erhvervsnorm og den nye high stakes erhvervsnorm omfatter voksne danskere i arbejde med en ligelig fordeling af mænd og kvinder i begge normgrupper.
  • Den gængse erhvervsnorm er baseret på besvarelser fra en bred vifte af voksne danskere i arbejde, hvilket inkluderer personer fra alle typer beskæftigelse og positioner. Den nye norm, derimod, er baseret på et udsnit af personer, der har besvaret NEO-PI-3 i erhvervssammenhænge, primært i forbindelse med rekruttering, hvilket typisk omfatter personer i lederstillinger og specialister. 
  • Den gængse erhvervsnorm omfatter kun såkaldte low-stakes besvarelser. Det vil sige, at svarpersonerne har bidraget med anonyme besvarelser, som ikke har konsekvens for dem. I modsætning til disse, er besvarelserne i den nye high stakes norm typisk foretaget i skarpe situationer, hvor svarpersonen har været opmærksom på, at deres svar har konsekvenser, f.eks. for deres ansøgning til en stilling. Cirka 80% af besvarelserne i den nye normgruppe stammer fra rekrutteringsforløb.

Kodeord: Supplement

Det er vigtigt at understrege, at NEO-systemets største styrke ligger i dets evne til at vurdere en persons styrker i forhold til specifikke krav i en given situation. Derfor anbefaler vi ikke at erstatte den eksisterende erhvervsnorm, men at anvende den nye "High stakes" norm som et supplement til bedre at forstå kandidaternes profil i ansøgningsprocesser og lignende situationer.

Som eksempel giver high stakes normen bedre mulighed for forståelse af de personlighedstræk en svarperson giver udtryk for i forhold til andre typiske NEO besvarelser til erhvervsbrug. Man finder f.eks. ofte et felt af udpræget ekstroverte personer, som søger en lederstilling. Her giver high stakes normen bedre mulighed for at vurdere graden af indikeret ekstroversion i forhold til typiske ansøgere, som har besvaret en NEO, frem for i forhold til befolkningen i almindelighed.

Webinar onsdag d. 19. juni kl. 9:30-10:30.

Ønsker du en nærmere introduktion til "High stakes" har du nu mulighed for at deltage i vores webinar, hvor vi blandt andet vil fortælle om hvordan "High stakes"-normen er sammensat, hvordan normen adskiller sig fra den almene erhvervsnorm og endelig vil vi komme med gode råd og eksempler på scenarier, hvor det er meningsfuldt at anvende "High stakes" erhvervsnormen. Tilmeld dig gratis herunder.

Hvor kan jeg læse mere?

Du finder detaljeret dokumentation af den nye high stakes erhvervsnorm i det nye appendiks I til NEO-PI-3 vejledningen. Dette appendiks findes i kommende udgaver af vejledningen og er også tilgængeligt online i Hogrefe Testsystem testkataloget, under NEO-PI-3 (HR).

Vi håber, at du har god gavn af den nye norm, og at den vil bidrage positivt til dine professionelle personvurderinger.