Certificering

Hogrefe samarbejder med kvalificerede og erfarne konsulenter, som udbyder kurser i certificering.

Niveau 1: Certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse

Ønsker du at arbejde med test i erhvervssammenhæng, skal du først tage et certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse – en såkaldt ”Niveau 1-certificering”. Certificeringen sikrer at du har en grundlæggende forståelse og viden om professionel personvurdering.

Kurset giver dig viden om basal testteori (validitet, reliabilitet, testnormer og scoring), samt giver dig et overblik over forskellige testtyper og deres respektive anvendelsesmuligheder. Du lærer også hvordan man fastlægger, hvilke jobrelevante egenskaber der er væsentlige i forskellige stillinger.

Når du har gennemgået en Niveau 1-certificering, har du opnået et godt kendskab til opbygningen af forskellige test, og du har kendskab til teorierne bag forskellige test.

Et certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse afholdes på 2 halve dage, og afsluttes med en skriftlig prøve.

Certificering i personligheds- og intelligenstest

For at benytte forlagets personligheds- og intelligenstest, skal du enten være psykolog eller certificeret. Med en certificering får du en grundig indsigt i testens teoretiske og empiriske fundament, og du bliver uddannet i hvordan testen tilbagemeldes og anvendes i praksis.

Certificering i NEO-PI-3
Et certificeringskursus i NEO-PI-3 består af to moduler og tager 4 dage.
Modul I afholdes på tre sammenhængende dage, og det er her at du får NEO-PI-3’s 30 facetter og fem domæner ind under huden. Efter ca. 2 måneder afholdes modul II, som tager en dag. Dagen anvendes til erfaringsudveksling og gennemgang af anvendelsesmulighederne.

Hvordan certificeres jeg?

Her kan du altid holde dig ajour omkring næste certificeringskursus. Vi anbefaler også at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, hvor vi annoncerer kursusnyheder og/eller kursusændringer.

Hogrefe samarbejder med kvalificerede og erfarne konsulenter, som udbyder kurser i certificering.

Find ud af mere om vores partnere.

Ole Kiel

Ole Kiel er en af landets mere erfarne erhvervs- og testpsykologer.
Ole har i mange år certificeret HR-konsulenter i forskellige erhvervstest og har en baggrund som både organisationskonsulent, leder af en HR-afdeling, rekrutteringskonsulent samt leder af testafdelinger. Desuden blev Ole også kendt som en engageret sekretær for VPP - Videnscenter for Professionel Personvurdering.

Oles undervisning er meget involverende, hvilket betyder, at de enkelte certificeringshold ikke overstiger 4 - 6 deltagere. I undervisningen er der plads til at gå i dybden med forskellige tilgange til personlighedspsykologien ligesom der også er plads til en afpudsning af den enkeltes stil. Hvordan den enkelte deltager med udgangspunkt i sin egen personlighed bedst forbereder sig på mødet med et andet menneske og hvordan testresultatet indgår i samtalen. Med et stort engagement hos deltagerne er der mulighed for en dybere forståelse af personligheden.

Kontakt

Karen Gaardsmand

Karen Gaardsmand har mange års erfaring i erhvervs- og testpsykologi. Siden 1999 har hun certificeret i personlighedstests, først for Dansk Psykologisk Forlag og nu Hogrefe Psykologisk Forlag.

Ud over certificeringsopgaverne har Karen forestået lederudviklingsprogrammer i såvel offentlige som private organisationer. Hun har opbygget HR-afdelinger, varetaget rekrutteringsforløb, medvirket i valideringsarbejdet på nye testværktøjer, fungeret som supervisor for testcertificerede og som censor på en række certificeringsforløb på en række testværktøjer.

Karens undervisningsform er dels rettet mod individuelle certificeringsforløb, dels gruppecertificering. Hun sikrer at den nye bruger af testværktøjet holder en høj etisk standard, herunder at forstå sit eget udgangspunkt for mødet med det enkelte menneske i en testsammenhæng.

Kontakt

Hanna El-kholy

Hanna El-kholy har mange års erfaring med at undervise og certificere i brugen af personlighedstests. Hanna har brugt erhvervstestning, som en aktiv del af hendes virke siden hun blev færdig, som erhvervspsykolog i 2005. Hun har derfor stor praktisk erfaring med at bruge erhvervstest til både rekruttering, lederudvikling, outplacement, karriereudvikling og 360-graders testning. Hanna, som er autoriseret erhvervspsykolog, driver til dagligt et socioøkonomisk konsulenthus hvor hun arbejder med alt fra rekruttering og lederudvikling til certificering i coaching og konflikthåndtering.

I sin undervisning lægger Hanna særlig vægt på det etiske og menneskelige aspekt. Det indebære at der bruges tid på hvordan vi behandler og imødekommer vores testpersoner, ligesom det er vigtigt den enkelte kursist sætter sig selv og sin test i spil. Kursister italesætter Hannas undervisning, som dynamisk, inddragende og inspirerende.

For at sikre kursisternes personlige og faglige udvikling, vil der aldrig være mere end 6 personer på et kursus. Kursisterne vil få teoretisk og praktisk indføring i NEO-PI-3, ligesom der vil være vægt på hvordan den enkelte kan bruge testning i alle dele af deres faglige virke.

Kontakt

Hvordan finder jeg tilladelsesgruppen for et produkt?

Alle test fra Hogrefe er opdelt i kategorier / tilladelsesgrupper efter uddannelse, som angiver hvilke faglige forudsætninger, der kræves for at anvende den enkelte test. Hermed sikres at vores test anvendes testetisk forsvarligt, dvs. administreres og tolkes korrekt, til gavn for såvel administrator og testtager.

Såfremt der vises en nøgle på produktsiden på hogrefe.dk er produktet begrænset til en eller flere tilladelsesgrupper. 

Kør musen henover nøglen og se hvilke forudsætninger der kræves for at benytte produktet.

Ønsker du eksempelvis at anvende NEO-PI-3 som rekrutteringsværktøj kræves det at du er uddannet psykolog, læge ELLER er certificeret i testen.

Er der ingen nøgle ved siden af produktnavnet, er der ingen begrænsning for køb af produktet.

Er du i tvivl om hvorvidt et givent produkt kræver særlig uddannelse og/eller certificering, er du altid velkommen til at kontakte forlaget.

Har du nogen spørgsmål?

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Kontakt
Adresse

Kongevejen 155

2830  Virum