Certificering

Hogrefe samarbejder med kvalificerede og erfarne konsulenter, som udbyder kurser i certificering.

Niveau 1: Certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse

Ønsker du at arbejde med test i erhvervssammenhæng, skal du først tage et certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse – en såkaldt ”Niveau 1-certificering”. Certificeringen sikrer at du har en grundlæggende forståelse og viden om professionel personvurdering.

Kurset giver dig viden om basal testteori (validitet, reliabilitet, testnormer og scoring), samt giver dig et overblik over forskellige testtyper og deres respektive anvendelsesmuligheder. Du lærer også hvordan man fastlægger, hvilke jobrelevante egenskaber der er væsentlige i forskellige stillinger.

Et certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse afholdes på 1 dag, og afsluttes med en skriftlig prøve

Når du har gennemgået en Niveau 1-certificering, har du opnået et godt kendskab til opbygningen af forskellige test, og du har kendskab til teorierne bag forskellige test. Niveau 1-certificeringen giver dig mulighed for at anvende intelligenstest i dit arbejde, men ønsker du at anvende personlighedstest, fordrer det en certificering i den givne test.

Certificering i personlighedstest

For at benytte forlagets personlighedstest, skal du enten være psykolog eller certificeret. Med en certificering får du en grundig indsigt i testens teoretiske og empiriske fundament, og du bliver uddannet i hvordan testen tilbagemeldes og anvendes i praksis.

Certificering i NEO-PI-3
Et certificeringskursus i NEO-PI-3 består af to moduler.
På modul I får du NEO-PI-3’s 30 facetter og fem domæner ind under huden. Modul II anvendes til erfaringsudveksling og gennemgang af anvendelsesmulighederne.

Hvordan certificeres jeg?

Her kan du altid holde dig ajour omkring næste certificeringskursus. Vi anbefaler også at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, hvor vi annoncerer kursusnyheder og/eller kursusændringer.

Hogrefe samarbejder med kvalificerede og erfarne konsulenter, som udbyder kurser i certificering.

Find ud af mere om vores partnere.

Hanna El-kholy

Hanna El-kholy har mange års erfaring med at undervise og certificere i brugen af personlighedstests. Hanna har brugt erhvervstestning, som en aktiv del af hendes virke siden hun blev færdig, som erhvervspsykolog i 2005. Hun har derfor stor praktisk erfaring med at bruge erhvervstest til både rekruttering, lederudvikling, outplacement, karriereudvikling og 360-graders testning. Hanna, som er autoriseret erhvervspsykolog, driver til dagligt et socioøkonomisk konsulenthus hvor hun arbejder med alt fra rekruttering og lederudvikling til certificering i coaching og konflikthåndtering.

I sin undervisning lægger Hanna særlig vægt på det etiske og menneskelige aspekt. Det indebære at der bruges tid på hvordan vi behandler og imødekommer vores testpersoner, ligesom det er vigtigt den enkelte kursist sætter sig selv og sin test i spil. Kursister italesætter Hannas undervisning, som dynamisk, inddragende og inspirerende.

For at sikre kursisternes personlige og faglige udvikling, vil der aldrig være mere end 6 personer på et kursus. Kursisterne vil få teoretisk og praktisk indføring i NEO-PI-3, ligesom der vil være vægt på hvordan den enkelte kan bruge testning i alle dele af deres faglige virke.

Kontakt

Lene Uhrenholt

Lene Uhrenholt er erhvervspsykolog med mange års erfaring med testbrug fra sin karriere som konsulent i både den private sektor og i offentlige organisationer. Lene har stor erfaring med at bruge NEO PI-3 (og andre erhvervsrettede test) til både rekruttering, leder- og karriereudvikling, samt i udviklingen af samarbejdet i ledelsesteams. Herudover har Lene gennem en årrække, som chefpsykolog i et stort konsulenthus, undervist og certificeret konsulenter i psykometri, testbrug, interviewteknik og etik.

Lene er autoriseret psykolog, uddannet coach og er i gang med sin specialistuddannelse i Arbejds- og Organisationspsykologi.

Lenes undervisning er involverende, og fordrer at alle bidrager med egen testprofil og egne erfaringer. Derfor er holdene typisk på 4-6 kursister. I sin undervisning lægger Lene vægt på en grundig indføring i testen og de muligheder testen giver den professionelle testbruger. Der lægges også vægt på det menneskelige møde i interviewet efter testudfyldelse, og på god testbrug og etik.

I undervisningen er der plads til nysgerrighed og til at arbejde i dybden med både testforståelse, egen stil som interviewbruger og de dilemmaer der er i brugen af erhvervstest. Lene kobler erhvervsmæssig personlighedstestning med nyere teorier om ledelse. Lenes egen erfaring fra certificering og testbrug er, at når man bliver ”sluppet løs” som certificeret testbruger, dukker der spørgsmål og dilemmaer op i hobetal. Derfor er sparring, også efter certificeringen, en fast del af forløbet hos Lene.

Kontakt

Har du nogen spørgsmål?

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Kontakt
Adresse

Kongevejen 155

2830 Virum