Hanna El-kholy

Hanna El-kholy har mange års erfaring med at undervise og certificere i brugen af personlighedstests. Hanna har brugt erhvervstestning, som en aktiv del af hendes virke siden hun blev færdig, som erhvervspsykolog i 2005. Hun har derfor stor praktisk erfaring med at bruge erhvervstest til både rekruttering, lederudvikling, outplacement, karriereudvikling og 360-graders testning. Hanna, som er autoriseret erhvervspsykolog, driver til dagligt et socioøkonomisk konsulenthus hvor hun arbejder med alt fra rekruttering og lederudvikling til certificering i coaching og konflikthåndtering.

I sin undervisning lægger Hanna særlig vægt på det etiske og menneskelige aspekt. Det indebære at der bruges tid på hvordan vi behandler og imødekommer vores testpersoner, ligesom det er vigtigt den enkelte kursist sætter sig selv og sin test i spil. Kursister italesætter Hannas undervisning, som dynamisk, inddragende og inspirerende.

For at sikre kursisternes personlige og faglige udvikling, vil der aldrig være mere end 6 personer på et kursus. Kursisterne vil få teoretisk og praktisk indføring i NEO-PI-3, ligesom der vil være vægt på hvordan den enkelte kan bruge testning i alle dele af deres faglige virke.

Kontakt