Lene Uhrenholt

Lene Uhrenholt er erhvervspsykolog med mange års erfaring med testbrug fra sin karriere som konsulent i både den private sektor og i offentlige organisationer. Lene har stor erfaring med at bruge NEO PI-3 (og andre erhvervsrettede test) til både rekruttering, leder- og karriereudvikling, samt i udviklingen af samarbejdet i ledelsesteams. Herudover har Lene gennem en årrække, som chefpsykolog i et stort konsulenthus, undervist og certificeret konsulenter i psykometri, testbrug, interviewteknik og etik.

Lene er autoriseret psykolog, uddannet coach og er i gang med sin specialistuddannelse i Arbejds- og Organisationspsykologi.

Lenes undervisning er involverende, og fordrer at alle bidrager med egen testprofil og egne erfaringer. Derfor er holdene typisk på 4-6 kursister. I sin undervisning lægger Lene vægt på en grundig indføring i testen og de muligheder testen giver den professionelle testbruger. Der lægges også vægt på det menneskelige møde i interviewet efter testudfyldelse, og på god testbrug og etik.

I undervisningen er der plads til nysgerrighed og til at arbejde i dybden med både testforståelse, egen stil som interviewbruger og de dilemmaer der er i brugen af erhvervstest. Lene kobler erhvervsmæssig personlighedstestning med nyere teorier om ledelse. Lenes egen erfaring fra certificering og testbrug er, at når man bliver ”sluppet løs” som certificeret testbruger, dukker der spørgsmål og dilemmaer op i hobetal. Derfor er sparring, også efter certificeringen, en fast del af forløbet hos Lene.

Kontakt