Coaching

I forbindelse med coaching kan man vælge at bruge en personlighedstest. Den anerkendte og veldokumenterede test NEO-PI-3 giver et afklarende udgangspunkt og kan også bruges som reference i forhold til nogle af de problemstillinger, der tages op. NEO-PI-3 har fokus på områderne: Ekstroversion, emotionelle reaktioner, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed.

Bogen Ledelse – Alt du behøver at vide giver et solidt overblik over nogle af de vigtigste teorier inden for ledelse og kan således sørge for, at lederen eller den kommende leder er up-to-date med nogle af de vigtigste ledelsesteorier. Det er de internationalt anerkendte forfattere David Pendleton og Adrian Furnham, som har skrevet bogen, og de påpeger, at moderne ledelse er kompleks, og det er derfor vigtigt at sætte det rigtige hold, som gerne skal komplementere hinanden. Dette kan en personlighedstest være med til at afdække. Pendleton og Furnham viser, at ledelse opstår i krydsfeltet mellem det strategiske domæne, det operationelle domæne og det interpersonelle domæne.

Det strategiske domæne. Her skabes der mening med det, der foregår (...).

Det operationelle domæne. Her bliver planerne ført ud i livet (...).

Det interpersonelle område. Her opretholdes relationerne (...).