Test til vurdering af sårbarhed og modstandsdygtighed overfor stress

Stressindikator identificerer det oplevede stressniveau samt sundheds- og livsstilsvaner, som enten beskytter mod stress eller øger stresspåvirkeligheden. På bare 20-25 minutter afdækker testen personlige livsstilsvaner, holdninger, copingstrategier og egenskaber, der har en forskningsunderbygget betydning for udviklingen af stress og stressrelaterede sundhedsproblemer.

Målgruppe

Værktøjet kan bruges af HR-konsulenter, coaches, sundhedsprofessionelle og andre, der arbejder med afhjælpning og forebyggelse af stress fx i forbindelse med health care, stress management, sundhedsfremme og wellness i virksomheder samt leder og medarbejderudvikling. Stressindikator kan indgå som et værdifuldt led i en virksomheds stresspolitik og sundhedsfremmende/forebyggende indsatser ved at understøtte og udvikle den enkelte medarbejders personlige ressourcer og handlemuligheder.

Stressindikator er udviklet af Ph.D. Kenneth M. Nowack og bearbejdet til dansk af cand.psych.aut. Henrik Søndergaard i samarbejde med Hogrefe Psykologisk forlag.

Stressindikator afdækker følgende områder:

Stress
Sundhedsvaner

  • Motion
  • Søvn/afslapning
  • Kost og ernæring
  • Helbredsbeskyttelse

Socialt netværk
Type-A-adfærd
Mental hårdførhed
Stresshåndtering

  • Positiv vurdering
  • Negativ vurdering
  • Trusselsminimering
  • Problemfokusering

Psykisk velbefindende

Tilbagemelding og rapport

Stressindikator inkluderer en omfattende fortolkningsrapport, der indeholder en personlig profil, hvor testpersonens svar er sammenlignet med en norm bestående af 436 tilfældigt udvalgte voksne danskere. Væsentlige afvigelser fra det gennemsnitlige i positiv eller negativ retning opgøres som henholdsvis sundhedsressourcer og sundhedsrisici. Fortolkningsrapporten indeholder konkrete råd og anbefalinger afhængig af testpersonens scores på de 15 skalaer. Endelig rummer fortolkningsrapporten en personlig handleplan til fastholdelse af testpersonens stressreducerende og helbredsfremmende forandringsønsker. Den brugervenlige fortolkningsrapport og handlingsplan gør det muligt, at rådgive testpersonen præcist og grundigt i forhold potentielle stresskilder samt hvordan personen selv kan reducere og forebygge stress.

Administration

Stressindikator tages direkte over internettet, og fortolkningsrapporten computergenereres via Hogrefe Psykologisk Forlags online-testportal. Det tager 20-25 minutter at besvare testen, og en testning koster 155,- kr. (ved køb af min. 10 styk). Testen kan kun administreres af certificerede brugere (eller uddannede psykologer) og sælges ikke direkte til privatpersoner.

Certificering

Hogrefe Psykologisk Forlag har indgået et samarbejde med HR Care ApS, der løbende afholder kurser og certificeringer.
For yderligere oplysninger om kurser og certificering, kontakt www.hrcare.dk eller tlf.: 7025 5657.