Hogrefe Testsystem (HTS)

Digitale kliniske- og erhvervsrettede test fra Hogrefe administreres gennem vores testsystem HTS.

Pålideligt og sikkert

Når du bestiller digitale test fra Hogrefe, er HTS omdrejningspunktet i forhold til din digitale testgennemførelse, dataindtastning, download af rapporter og dataeksport.

Digitale test er et pålideligt alternativ til den konventionelle papir-og-blyant metode, og med HTS kan du udføre en professionel evaluering. Testsystemet overholder naturligvis nutidens forskningsstandarder. Systemet er udviklet ud fra psyko-diagnostiske krav, og HTS-brugeren er sikret et testmiljø, som overholder de strengeste krav. Testsystemet er platformsuafhængigt og kan afvikles på både operativsystemer fra Microsoft og Apple og i Linux-miljøer.

Tidsbesparende og altid korrekte resultatberegninger

Med HTS får du et tidsbesparende værktøj med en lang række features, herunder:

 • Enkelt testopsætning – du opretter et link, som derefter kan sendes til svarpersonen (normalt via e-mail). Ved hjælp af dette link kan svarpersonen gennemføre sin besvarelse online. Afhængigt af testen kan svarpersonen også gennemføre en besvarelse på en lokal computer hos testadministrator, eller testadministrator kan anvende HTS til scoring af et udfyldt papirskema.
 • Testresultatet er tilgængeligt med det samme, og resultater kan eksporteres direkte til en pdf.
 • Valg mellem scoringsskalaer, hvor det er relevant
 • Multi-profil-sammenligning
 • Gruppeevaluering (ranking/profiler)
 • Tablet-testning
 • Vælg selv hvilke dele af testrapporten, som skal eksporteres til pdf

Fordelen for den person, der tager testen er bl.a.:

 • Testtager kan anvende tablet eller PC.
 • Testen startes via link, og testtager instrueres med enkle og klare instruktioner om testgennemførslen.

Med HTS får du afgang til:

 • Innovative test.
 • Valide og pålidelige måleresultater.
 • Parallel testning.
 • Testbatterihåndtering.

Sprogversioner

Testsystemet er i øjeblikket tilgængeligt i følgende sprogversioner: Tysk, engelsk, italiensk, tjekkisk, dansk, finsk, fransk, hollandsk, svensk, norsk, russisk, slovakisk og brasiliansk-portugisisk.

HTS-licens

Brugere af HTS-platformen har mulighed for at tilkøbe en årlig licens.
Med en licens bliver den enkelte test billigere, og du får adgang til mængderabat på test, der administreres og afvikles gennem HTS.

Læs mere om HTS-licens ved at klikke på knappen herunder.

Nyt i HTS
Læs mere
HTS-licens
Læs mere
Datasikkerhed i HTS
Læs mere