Imprint

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155 · 2830 Virum

CVR-nummer: 26364078
Bank: Nykredit Bank A/S
Kontonr.: 5475 2010067
IBAN nr.: DK 5054750002010067
Swift-adresse: NYKBDKKK

Yderligere oplysninger, kontakt forlaget på info@hogrefe.dk eller tlf. 3538 1655.