Databehandleraftaler

Hogrefe opbevarer persondata for sine kunder i internetapplikationerne Skoleportalen, Testportalen og Hogrefe Testsystem. Hvis du som kunde benytter en eller flere af disse applikationer til testning, er det lovpålagt dig at indgå en databehandleraftale med Hogrefe.

Du er i denne henseende dataansvarlig og Hogrefe databehandler. Dette gælder også, selv om du fungerer som databehandler for tredjepart og kun overlader Hogrefe data under denne tredjeparts ansvar. Det er dit ansvar som dataansvarlig at sikre dig, at du har lovhjemmel og opnået det fornødne samtykke til at indsamle og opbevare de persondata, som behandles i Hogrefes applikationer. Hogrefe indestår i denne forbindelse udelukkende for, at data opbevares og behandles forsvarligt, fortroligt og i overensstemmelse med EU’s persondataforordning af 25. maj 2018 i Hogrefes applikationer.

Hogrefes opbevaring af persondata i Skole- og Testportalen er underlagt årlig, ekstern it-revision; den seneste revisionserklæring kan rekvireres HER. Anfør venligst firmanavn/kommune samt kontaktperson i mailen.

De følgende standardaftaler kan downloades og udfyldes og herefter indsendes til Hogrefe. Bemærk venligst, at hvis du anvender flere af Hogrefes applikationer, skal du udfylde og indsende en databehandleraftale for hver af disse. Aftalerne dækker udelukkende de applikationer, der specifikt er nævnt heri.

Du skal udfylde databehandleraftalen for Skoleportalen, hvis du anvender én eller flere af følgende produkter: MGR/FGR, MG/FG, MAT Digital, MAT-elevplaner, ST Digital, Skriftsproglig udvikling, Skriftsproglig udvikling - fra 12 år, ULF, e/læsetesten.

Du skal udfylde databehandleraftalen for Testportalen, hvis du anvender én eller flere af følgende produkter: PROFIL, GPP-I, SIV, SPV, Stressindikator, IIP, DAPP-BQ, PAI, MSCEIT, SDS.

Her finder du Databehandleraftale til Hogrefe Testsystem (HTS).

Har du nogen spørgsmål?

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Kontakt
Adresse

Kongevejen 155

2830 Virum