Nye muligheder i NEO-FFI-3, Erhvervsversion

Den danske erhvervsversion af NEO-FFI-3 er nu udvidet til både at tilbyde dansk og engelsk administrering af testen i HTS.

Hvad betyder det for dig?

Det betyder, at du fremover har mulighed for at vælge administrering af NEO-FFI-3 selvrapporteringsskemaet på både dansk og engelsk. Ved tildeling af en selvrapporteringstest til en svarperson skal du derfor vælge ”NEO-FFI-3 (Selvrapportering DK (HR)) for at administrere testen på dansk og ”NEO-FFI-3 (Self-report UK (HR))” for at administrere testen på engelsk.

Efter administrering af en NEO-FFI-3 fra den danske opsætning findes testrapporten som standard i samme sprog som testen er administreret i, men det er nu også muligt at vælge en engelsksproget rapport til en dansk testadministrering eller en dansksproget rapport til en engelsksproget testadministrering. Valg af det andet rapportsprog koster ikke yderligere rapportpoint i HTS.

Har du allerede test på din konto?

Fremover tilføjes muligheden for engelsk administrering og rapportering af testresultater automatisk ved køb af danske NEO-FFI-3 test. Har du allerede købt adgang til administrering af den danske NEO-FFI-3 vil du fremover have mulighed for at vælge administrering og rapporter på engelsk.

Normer

Kombinationen af danske og engelske rapporter giver nu mulighed for at vælge mellem nationale normer til scoring af svar, uanset det valgte rapportsprog. Det anbefales dog altid, som udgangspunkt, at score en besvarelse i NEO-FFI-3 med det relevante nationale normsæt, så en dansk besvarelse scores med danske normer og en engelsksproget besvarelse scores ved brug af engelske normer.

Bemærk

  • Det er vigtigt at bemærke, at NEO-FFI-3 tilbydes på adskillige sprog i HTS. Ovenstående beskrivelse veddrører derfor kun NEO-FFI-3 i den danske opsætning. Skemaer, som hører til den danske opsætning, kan altid kendes i HTS menuerne på et lille Dannebrog yderst til højre.
  • Den beskrevne udvidelse af den danske NEO-FFI-3 omfatter kun Erhvervsversionen af testen, ikke den kliniske version.
  • Ved valg af den engelske test som del af udvidelsen i den danske NEO-FFI-3 opsætning i HTS, vil navigationsknapper i testen fortsat være på dansk. Hvis man ønsker en ren engelsk administrering af NEO-FFI-3 (med engelsksprogede navigationsknapper), så er det fortsat muligt at købe adgang til den engelske NEO-FFI-3. Denne version tilbyder kun rapporten på engelsk.
  • Ved administrering af øvrige sprogversioner af NEO-FFI-3 i HTS (kendetegnet ved andre nationalflag end Dannebrog) findes ikke mulighed for udtræk af rapporter på engelsk eller dansk.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende NEO-FFI-3 udvidelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 35381655.