Normindsamling til MAT 1-3 og MGR 4-6 – vil du være med?

Er du matematiklærer i indskolingen eller på mellemtrinnet, og har du lyst til at afprøve din klasse i matematik? Så har du nu muligheden for – kvit og frit – at afprøve din klasse, når vi indsamler normer til MAT 1-3 eller MGR 4-6.

MAT- og MGR-prøverne er prøver i matematik til alle klassetrin.

I denne normindsamling har vi fokus på 1.-6. klasse.

Hvem søger vi og hvornår?

Vi søger 1.-6. klasser i hele Danmark. Indsamlingen forventes at ske i marts-april-maj 2024. Tidspunktet for prøveafviklingen for din klasse/skole vil blive aftalt nærmere med den prøveansvarlige fra Hogrefe.

Hvad kræves der?

Det er en digital prøve og eleverne skal derfor have adgang til tablet/pc med internetadgang.

Du skal afsætte to til fem lektioner til afprøvningen, alt efter hvilken prøve.

MAT 1 – 1. klasse - ca. 5 lektioner
MAT 2 – 2. klasse - ca. 5 lektioner
MAT 3 – 3. klasse - ca. 5 lektioner
MGR 4 – 4. klasse - ca. 3 lektioner
MGR 5 – 5. klasse - ca. 3 lektioner
MGR 6 – 6. klasse - ca. 3 lektioner

Resultat - hvad får du ud af det?

Prøverne afdækker elevens færdigheder indenfor de følgende matematiske kompetenceområder:

  • Talforståelse
  • Regnestrategier
  • Algebra
  • Repræsentation og symbolbehandling.

Elevernes besvarelser vil blive scoret med foreløbige normer, som vi gør tilgængelig for deltagende klasser ultimo april 2024.

Scoringen vil give et godt billede af den enkelte elevs niveau indenfor kompetenceområderne og om klassen har tillært sig det ønskede. Scoringen vil også give et praj om, hvorvidt en elev har brug for lidt hjælp og indenfor hvilket område.

Det vil hjælpe læreren til at disponere sin tid og indsats der, hvor det giver bedst mening.

Det praktiske…

Ønsker du at deltage i afprøvningen af MAT 1-3 eller MGR 4-6 kan du tilmelde dig ved at bruge tilmeldingsknappen herunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Susanna van Overeem på tlf. 35 25 45 30 eller på susanna.overeem@hogrefe.dk