Brug af eye tracking i udviklingen af online-versionen d2-R

I over 50 år har den velkendte d2-test været udbredt i papir og blyant-format til at måle koncentration og opmærksomhed. Denne artikel beskriver tilpasningen til den nye online-version (d2-R), som kan anvendes på både PC og iPad.

d2-testen hører pga. sin mangeårig validering, høje kvalitet, brugervenlighed, lav pris i forhold til tid og materiale, til blandt de mest anvendte psykodiagnostiske metoder i Tyskland.

I forbindelse med tilpasningen af d2-testen til det digitale format, opstod en række udfordringer.
Den psykometriske kvalitet og brugervenlighed skulle naturligvis bevares, og herudover skulle den nye onlinetest kunne udføres enten via mus eller touchscreen. Endvidere skulle gennemførelsen af en test kunne ske uden tilstedeværelse af en testadministrator.

I designet af den interaktive brugerflade skulle kravspecifikationen tages med i overvejelserne, hvilket havde indflydelse på designet.

Da enkelte beslutninger fortsat var usikre, blev designforslagene implementeret i en fuldt funktionsdygtig PC-prototype. Prototypen blev brugt i en brugervenlighedsundersøgelse med brug af eye tracking.

Følgende tre spørgsmål blev undersøgt/behandlet:

 1. Er en konsekvent linje for linje-bearbejdning garanteret?
  Klart ja. Det valgte besvarelsesformat sikrer pålideligt, at testbrugere responderer på de enkelte passager linje for linje. Der blev ikke observeret en eneste uhensigtsmæssig besvarelsesform.
   
 2. Er en øvelsesopgave påkrævet?
  Ja. Man bør ikke undlade en øvelsesopgave. Testpersoner som ikke fik en øvelsesopgave viste forståelses- og/eller orienteringsproblemer. Lignende problemer blev ikke observeret hos forsøgspersoner som gennemførte øvelsesopgave. Herudover gav en analyse af læsningen værdifuld information om, hvilke passager i instruktionen der med fordel kunne ændres eller reduceres.
   
 3. Er tidsintervallet på 20 sekunder pr. gennemgang korrekt valgt? Klart ja. Trods intensiv indsats var en uddannet testperson med en over-gennemsnitlig præstationsevne ikke i stand til at underminere tidsintervallet.

Resultaterne blev anvendt i den videre udvikling af d2-R. Øvelsesopgaven blev fast forankret, og instruktionen blev forbedret, således at testafviklingen kan foregå hurtigt og uden spørgsmål.

Det gennemtestede besvarelsesformat blev vedtaget i foreliggende opgave.
Tidsintervallet på 20 sekunder pr. gennemgang blev opretholdt.

Testen blev derpå normeret i 12 forskellige lande. 

Har du spørgsmål til d2-R?

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Kontakt
Adresse

Kongevejen 155

2830  Virum