Skoler – Pædagogiske prøver

Når du skal planlægge den fremtidige undervisning, er det en forudsætning, at du har et klart kendskab til klassens niveau. Et godt værktøj hertil er diagnostiske pædagogiske prøver. Vi tilbyder et bredt udvalg.