CADL-2 komplet
CADL-2 komplet
 • CADL-2 komplet
 • CADL-2 komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Logopæder
CADL-2

Communication Activities of Daily Living - 2nd ed.

Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede

af Audrey Holland, Carol Frattali, Davida Fromm

Papir og blyant
Papir og blyant
CADL-2 komplet
Varenummer: 0374-00
Ikke på lager
CADL-2 vejledning
Varenummer: 0374-01
Ikke på lager
CADL-2 registreringshæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0374-07
Ikke på lager
CADL-2 oplysnings- og kalenderark (10 Stk.)
Varenummer: 0374-08
Ikke på lager
CADL-2 Stimulus
Varenummer: 0374-51
Ikke på lager
CADL-2 telefonliste
Varenummer: 0374-52
Ikke på lager
CADL-2 komplet
CADL-2 komplet
 • CADL-2 komplet
 • CADL-2 komplet

Formål

Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede

Administration

Individuel

Beskrivelse

CADL-2 er en individuelt administreret test til afdækning af dagligdags kommunikative færdigheder hos voksne med neurologiske lidelser, der giver kommunikationsbesvær.

Testen tager omkring 30 minutter at administrere og måler syv forskellige områder:

 • Sociale interaktioner
 • Afvigende adfærd
 • Kontekstuel kommunikation
 • Sekventielle forhold
 • Nonverbal kommunikation
 • Læsning, skrivning og anvendelse af tal
 • Humor/Metafor/Absurditet
 • Disse syv områder slås sammen til en samlet score for dagligdags kommunikationsevne.

  CADL-2 er særlig velegnet til at give indblik i patienters evne til at klare sig gennem de kommunikative udfordringer, som de kan opleve i forbindelse med dagligdags gøremål.

  Testen er oversat og adapteret til det danske marked med henblik på at bevare den økologiske validitet fra originalen og samtidig tilpasse den til det danske sprog.

  Især stimulusbogen er tilpasset med danske billeder i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt for at skabe et troværdig dagligdagsindtryk for den danske version. Der er indsamlet danske normer til validering af den danske version, og reliabiliteten ligger i den høje ende med en Cronbachs Alfa på 0,94.

  Oversættelse og tilpasning af testen er foregået i samarbejde mellem talepædagog Lone Myhlendorph og Hogrefe Psykologisk Forlag A/S.

  Administrationstid

  ca. 30 minutter

  Copyright år

  2013

  Ref-ID:40713   P-ID:40712

  Artikel Hinzugefügt