CBRS komplet
CBRS komplet
 • CBRS komplet
 • CBRS komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
CBRS

Conners Comprehensive Behavior Rating Scales

Vurdering af adfærdsmæssige problemer m.m.

af C. Keith Conners

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
CBRS komplet
Varenummer: 0456-00
Ikke på lager
CBRS vejledning
Varenummer: 0456-01
Ikke på lager
CBRS amerikansk Manual
Varenummer: 0456-02
Ikke på lager
CBRS spørgeskema forældre (10 Stk.)
Varenummer: 0456-07
Ikke på lager
CBRS spørgeskema lærer (10 Stk.)
Varenummer: 0456-08
Ikke på lager
CBRS spørgeskema selvrapport (10 Stk.)
Varenummer: 0456-09
Ikke på lager
CBRS (KI) spørgeskema forældre klinisk indeks (10 Stk.)
Varenummer: 0456-17
Ikke på lager
CBRS (KI) spørgeskema lærer klinisk indeks (10 Stk.)
Varenummer: 0456-18
Ikke på lager
CBRS (KI) spørgeskema selvrapportering klinisk indeks (10 Stk.)
Varenummer: 0456-19
Ikke på lager
CBRS referencekort
Varenummer: 0456-51
Ikke på lager
Scoringsprogrammer
CBRS scoring Software program USB Key
Varenummer: 0456-200
Ikke på lager
CBRS komplet
CBRS komplet
 • CBRS komplet
 • CBRS komplet

Formål

Udredning af forstyrrelser hos børn og unge

Administration

Individuel

Beskrivelse

Conners Comprehensive Behavior Rating Scales (CBRS), bruges til vurdering af børn og unge inden for et meget bredt spektrum af adfærdsmæssige, emotionelle, faglige og sociale problemer og forstyrrelser.

Med CBRS får man mulighed for udredning af problemer og forstyrrelser hos børn og unge, opfølgning af forløb samt evaluering af effekten af intervention via:

Diagnostiske symptomskalaer (DSM-systemet) inden for bla.:

 • affektive forstyrrelser
 • socialfobi
 • autismespektrumtilstande
 • adfærdsforstyrrelser
 • angstlidelser
 • OCD

Skalaer til evaluering af generelle problemer hos børn og unge som fx:

 • faglige problemer
 • emotionelle vanskeligheder
 • somatiske klager
 • trodsig/aggressiv adfærd
 • mobning
 • voldspotentiale

CBRS har endvidere et klinisk indeks, der også findes i en selvstændig udgave. Dette er særlig velegnet til screening, opfølgning og udvælgelse af personer til forskningsprojekter. CBRS har normer for aldersgruppen 6-18 år med en særdeles god reliabilitet og validitet.

CBRS tager 25 min., og det kliniske indeks 10 min. En computerscoring angiver, om der er signifikante forskelle mellem evalueringer over tid og mellem forskellige informationskilder. I den nyeste udgave af scoringsprogrammet er det muligt at benytte DSM-5 scoringskriterier.

CBRS giver vejledning om trin for trin planlægning, gennemførelse og fortløbende evaluering af et interventionsprogram. Endvidere findes case-eksempler, der illustrerer forløbet fra henvisning, udredning, intervention og evaluering heraf.

CBRS vil være en afgørende hjælp for alle, der arbejder med udredning af og planlægning af intervention i forbindelse med de mangfoldige problemer, man ser hos børn og unge i dag.

Administrationstid

10 eller 25 minutter

Copyright år

2013

Ref-ID:40728   P-ID:40727

Artikel Hinzugefügt