• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
CPT 3, CATA og K-CPT 2

Conners Continuous Performance Test

Conners Continuous Performance Test

af C. Keith Conners

Digital
Digital
CPT 3 Unlimited use kit
Varenummer: 0474-100
10.200,00 kr
Bogmærke
CPT Combo Unlimited Kit (CPT 3 og CATA)
Varenummer: 0474-110
15.400,00 kr
Bogmærke
CPT-2 Kiddie (K-CPT 2)
Varenummer: 0474-120
5.300,00 kr
Bogmærke

Formål

Vurdering af opmærksomhedsrelaterede problemer hos børn og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

CPT 3 - Conners Continuous Performance Test 3

CPT 3 er en opdateret udgave af CPT og bliver i vid udstrækning brugt til at vurdere opmærksomhedsproblemer og kognitivt funktionsniveau hos børn i alderen 8+.

Programmet er det performance-baserede supplement til spørgeskemaerne Conners-3, CBRS og CAARS – alle udviklet af Dr. C. Keith Conners. Både CAARS, Conners og CBRS findes i danske versioner fra Hogrefe Psykologisk Forlag.

CPT 3 supplerer testpersonens egen eller pårørendes vurderinger med en objektiv måling af, hvordan vedkommende klarer opmærksomhedskrævende opgaver, og tilfører dermed udredningen af fx ADHD en yderligere dimension.

I CPT 3 testes reaktionstid, udeladelsesfejl, udførselsfejl, kontinuitet i præstation og opmærksomhed på stimuli. På baggrund af disse testområder angives et samlet resultat med konfidensintervaller. En profilrapport kan udskrives for den enkelte testsession, og ved gentagen testning af samme person kan en udviklingsrapport genereres. På denne måde kan programmet anvendes til at måle og dokumentere effekten af behandlingsforløb.

CPT 3's normer er baseret på data fra 1400 personer. Normerne og programmet er amerikanske.

CATA - Conners Continuous Auditory Test of Attention

Conners CATA vurderer auditiv processering og opmærksomhedsrelaterede problemer. Testen måler uopmærksomhed, impulsivitet, vedvarende opmærksomhed, auditiv lateralitet og auditiv mobilitet og er nyttig i forbindelse med vurdering af diagnosticering af ADHD og andre neurologiske problemer, der er relateret til auditiv opmærksomhed.

CATA's normer er baseret på data fra 1080 personer. Normerne og programmet er amerikanske.

PC-krav:

 • x86 processor 1.0ghz
 • Windows 2000 Service Pack 3 eller nyere
 • Windows XP computers skal have installeret Service Pack 2 eller nyere for Microsoft .NET Framework v2.0
 • MDAC 2.6 eller nyere
 • 1 gigabyte RAM hukommelser
 • 500 megabytes
 • USB 2.0 port
 • MAC computere skal køre med Windows system

K-CPT 2

K-CPT 2 måler opmærksomhedsforstyrrelser og neurologisk funktion hos børn i alderen 4-7 år.

Programmet har nye amerikanske normer, nye scoringsmuligheder og computerrapporterne har fået nyt design for at forbedre fortolkningen.

Administrationstid

14 minutter

Copyright år

2009

Ref-ID:0474-100   P-ID:40631

Artikel Hinzugefügt