DL komplet
DL komplet
  • DL komplet
  • DL komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder
DL-PRØVEN

Diagnostisk læse- og staveprøve

Individuel vurdering af læsning og stavning fra læsebegyndere til voksne

af Carsten Halleby, Karen Kjær, Lene Norrbom

Papir og blyant
Papir og blyant
DL komplet
Varenummer: 0347-00
920,00 kr
Bogmærke
DL vejledning
Varenummer: 0347-01
172,00 kr
Bogmærke
DL noteringshæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0347-07
200,00 kr
Bogmærke
DL pædagogiske analyseark (10 Stk.)
Varenummer: 0347-15
40,00 kr
Bogmærke
DL elevmappe
Varenummer: 0347-51
570,00 kr
Bogmærke
DL komplet
DL komplet
  • DL komplet
  • DL komplet

Formål

Diagnosticering af læsning og stavning

Administration

Individuel

Beskrivelse

DL-prøven anvendes, når der er behov for en nærmere kortlægning af en elevs overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning og stavning. På baggrund heraf kan en undervisningsindsats målrettes elevens individuelle styrker og svagheder ligesom prøven kan fungere som et led i den løbende evaluering af et sådant forløb.

DL-prøven består af 10 forskellige delprøver herunder højtlæsning, afskrivning, orddeling og diktat og 24 læsetekster, fra lix 5 til lix 31. Den opgøres såvel kvantitativt som kvalitativt og tegner en individuel og præcis læseprofil.

DL-prøven bygger på erfaringerne fra og er en videreudvikling af SUP-materialet. Derudover deler prøven teoretisk baggrund med CHIPS og kan derfor indgå i en helhedsvurdering af børns kognitive færdigheder og udvikling. DL-prøven er afprøvet på 170 danske skolebørn.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 notehæfter, 10 pæd. analyseark samt 1 elevmappe.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

2004

Ref-ID:40380   P-ID:40379

Artikel Hinzugefügt