F-JAS komplet

Fleishman Job Analysis System

Effektive jobananalyser

af Edwin A. Fleishman

Papir og blyant
Papir og blyant
F-JAS rating- og scoringshæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0514-07
Ikke på lager
F-JAS vejledning
Varenummer: 0514-01
Ikke på lager
F-JAS scoringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0514-08
Ikke på lager
F-JAS komplet

Formål

Jobananalyse

Administration

Individuel

Beskrivelse

F-JAS er et systematiseret jobanalyseværktøj, der bruges til at beskrive opgaverne i et konkret job ud fra 73 generelle evner. Værktøjet anvendes til at finde det perfekte match mellem person og job. Det kan bruges både i forbindelse med rekruttering, træning, udvikling af medarbejderstaben og Talent Management.

F-JAS bredde og systematik i sin identificering og beskrivelse af relevante evner gør den velegnet til beskrivelse af alle typer job uanset indhold, lige fra rutinemæssige job til fysisk krævende job og til komplekse specialiststillinger og til lederstillinger.

F-JAS gør det muligt at se en direkte forbindelse mellem jobbets opgaver og de individuelle karakteristika, som man skal have for at udføre opgaverne effektivt. Kort sagt ? har den potentielle (eller nuværende) medarbejder de evner, han/hun skal besidde for at udføre de relevante jobfunktioner. I den forbindelse kan F-JAS desuden bruges til at identificere test eller andre redskaber til at måle de relevante evner.

Da nogle evner er foranderlige og mulige at træne for den enkelte, kan man derudfra beslutte sig for, om vedkommende passer til jobbet nu og her, eller om vedkommende kan nå et tilfredsstillende niveau med den rette træning.

Jobanalysen
En jobanalyse har til formål at identificere og beskrive enten alle eller de vigtigste opgaver i jobbet på en systematisk og objektiv måde. Derefter kan man forbinde disse til de evner, vedkommende i jobbet skal have. Det er netop identificeringen af de relevante evner, og på hvilket niveau disse evner skal være til stede på forhånd, som er det essentielle. En god jobanalyse danner fundamentet for efterfølgende beslutninger. Derfor er det vigtigt, at analysen er udført systematisk og giver pålidelige og valide informationer.

F-JAS består af 73 generaliserede evner, der kan anvendes på tværs af job i identificeringen og beskrivelsen af de konkrete evner, der kræves i det konkrete job. Der er muligt at sortere ikke-relevante evner fra, så administrationstiden bliver kortere.

Formålet med udviklingen af F-JAS var at beskrive flest mulige opgaver i jobbet, ud fra det mindst mulige af uafhængige evner for at opnå en almengyldig taksonomi, der kunne reducere kompleksiteten i jobanalysen, mens man bibeholdt informationsniveauet.

F-JAS taksonomien dækker over fem overordnede domæner:

- Kognitive evner (21 stk) - fx matematisk tænkning

- Psykomotoriske evner (10 stk) fx håndmotorik

- Fysiske evner (9 stk) fx dynamisk styrke

- Perceptuelle og sensoriske evner (12 stk) fx fjernperception

- Interpersonelle og sociale evner (21 stk) fx social selvsikkerhed

Hvert domæne er identificeret ud fra mange forskellige studier eller fra omfattende og veldefinerede faktoranalytiske undersøgelser. Taksonomien er et resultat af en langvarig og omfattende proces foretaget af psykologer og førende eksperter inden for psykometri og måling af evner, hvor hver enkelt skalas definition og deres adfærdsmæssige komponenter er blevet forankret og efterprøvet flere gange for at sikre, at eksperternes beskrivelse af evnerne og deres adfærdsmæssige komponenter stemmer overens med lægmands opfattelse og brug.

Hver evne vurderes på en 7-punkt skala. Hertil knytter der sig eksempler på de forskellige niveauer. Eksemplerne er fundet ved, at en række lægmænd blev bedt om at komme med konkrete hverdagseksempler på de forskellige evner. Resultatet var flere tusinde eksempler. Herfra udvalgte man de opgaveeksempler, der var særligt prototypiske for evnen, og som var generiske i deres natur, så de kunne forstås og knyttes til den relevante evne, uden at man nødvendigvis havde konkret erfaring med jobbet.

Ratinghæftet kan udfyldes af en række forskellige personer (ratere). Det kan være nuværende/tidligere medarbejdere, supervisere eller ledere. Det vigtigste er, at de har indgående viden om jobbet på enten overordnet niveau eller helt ned på detaljeniveau.

Jobanalysen kan genbruges, hvis man skal besætte et lignende job på et senere tidspunkt, eller hvis indholdet af jobbet skal revurderes.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 rating- og scoringshæfte og 10 scoringsark.

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2011

Ref-ID: 0514-07 P-ID: 40661

Artikel Hinzugefügt