FrSBe komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Fysioterapeuter
FrSBe

Frontal Systems Behavior Scale

Kort spørgeskema til vurdering af adfærdsændringer som følge af nedsat frontallapsfunktion

af Janet Grace, Paul F. Malloy

Papir og blyant
Papir og blyant
FrSBe komplet
Varenummer: 0438-00
1.120,00 kr
Bogmærke
FrSBe Professional Manual, amerikansk
Varenummer: 0438-01
620,00 kr
Bogmærke
FrSBe spørgeskema - selvvurdering (10 Stk.)
Varenummer: 0438-07
160,00 kr
Bogmærke
FrSBe spørgeskema - familievurdering (10stk.)
Varenummer: 0438-08
160,00 kr
Bogmærke
FrSBe profilark - selvvurdering (10 stk.)
Varenummer: 0438-09
70,00 kr
Bogmærke
FrSBe profilark - familievurdering (10 Stk.)
Varenummer: 0438-10
70,00 kr
Bogmærke
FrSBe komplet

Formål

Vurdering af frontallapsfunktion hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

FrSBe anvendes til afdækning af eventuelle adfærdsændringer som følge af funktionsforstyrrelser i frontallapperne f.eks. ved demens, Parkinsons, Alzheimers eller efter blødninger i hjernen, hovedlæsioner og neurokirurgiske indgreb.

Patienter med nedsat frontallapsfunktion opnår ofte upåfaldende scores på gængse neuropsykologiske test. Imidlertid kan deres evne til at fungere i arbejds- og privatliv være betydeligt forringet grundet manglende social og følelsesmæssig tilpasning til omgivelser og dagligdags situationer. FrSBe er udviklet til at afdække netop disse former for funktionsnedsættelse, der ellers kan forblive uopdagede og -dokumenterede længe efter deres indtræden.

FrSBe er et spørgeskema bestående af 46 spørgsmål, der besvares både af klienten og en pårørende eller omsorgsperson, som kender vedkommende godt og helst fra før funktionsnedsættelsens indtræffen. Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet, der er trykt på gennemslagspapir og derfor efterfølgende kan scores ganske nemt. Resultatet opgøres på tre delskalaer (disinhibition, apati og eksekutiv funktion) og en samlet funktionsscore med empirisk afledte afskæringsværdier. Der udledes mål for adfærden både før og efter skadens indtræffen eller lidelsens opståen.

FrSBe er relevant i forbindelse med neuropsykologisk assessment, genoptræning efter hjerneskader og tildeling af revalidering/førtidspension og kan anvendes af psykologer, læger og andet fagpersonale på neurologiske afdelinger eller i privat praksis. Testen udgør en udvidelse af og supplement til allerede eksisterende neurologiske testbatterier.

FrSBe sælges med engelsksproget manual og amerikanske normer baseret på +400 personer i alderen 18-95 år. Spørgeskemaer og opgørelsesark er oversat til dansk af Kasper Jørgensen og Palle Møller Pedersen.

En komplet indeholder: 1 manual, 10 spørgeskemaer og 10 profilark til familie og 10 til selvvurdering.

Administrationstid

10 minutter

Copyright år

2008

Ref-ID:40578   P-ID:40577

Artikel Hinzugefügt