IL-voksen vejledning

  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Socialrådgivere
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
IL-Voksen

Individuel læseprøve for voksne med læsevanskeligheder

af Jørgen Chr. Nielsen

Papir og blyant
Papir og blyant
IL-voksen vejledning
Varenummer: 0322-01
240,00 kr
Bogmærke
IL- voksen orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0322-06
330,00 kr
Bogmærke
IL-voksen noteringsark V1 (10 Stk.)
Varenummer: 0322-07
64,00 kr
Bogmærke
IL-voksen noteringsark V2 (10 Stk.)
Varenummer: 0322-08
64,00 kr
Bogmærke
IL-voksen noteringsark V3 (10 Stk.)
Varenummer: 0322-09
64,00 kr
Bogmærke
IL-voksen analyse/samtale/konklusion (10 Stk.)
Varenummer: 0322-15
64,00 kr
Bogmærke
IL-voksen rapport om læseundersøgelse (10 Stk.)
Varenummer: 0322-16
64,00 kr
Bogmærke
IL-voksen læsehæfte V1
Varenummer: 0322-51
17,00 kr
Bogmærke
IL-voksen læsehæfte V2
Varenummer: 0322-52
17,00 kr
Bogmærke
IL-voksen læsehæfte V3
Varenummer: 0322-53
17,00 kr
Bogmærke
IL-voksen vejledning

Formål

Vurdering af læsefærdigheder

Administration

Individuel

Beskrivelse

IL-voksen kan anvendes, når der skal træffes beslutning om iværksættelse af særlige undervisningstiltag over for voksne med læsevanskeligheder. Her tænkes fx på vurdering af særlige behov for supplerende læseundervisning og til støtte i forbindelse med udformning af individuelle handleplaner for læsning. IL-voksen anvendes oftest i forlængelse af gruppelæseprøven for voksne, VAV - Vurdering Af Voksenlæsning, når der er behov for en omfattende og bredspektret individuel analyse af læsefærdighederne hos den voksne læser. IL-voksen kan tillige anvendes i udvælgelsesøjemed og i andre situationer, hvor en multifacetteret vurdering af læsefærdigheder er indikeret.

IL-voksen består af tre tekster af forskellig sværhedsgrad formuleret over temaet Tajga-folket i Mongoliet. Pointen er gennem højtlæsning og lytning at kunne vurdere sproglige forudsætninger, afkodningsfærdigheder og læseforståelse hos den voksne. En undersøgelse af den voksnes læsebehov og læsevaner er tillige i fokus.

IL-voksen indeholder en vejledning og henholdsvis tre læse- og noteringsark for hver af teksterne. Desuden indeholder prøven et analyse- og samtaleark, der understøtter resultatopgørelsen, og et ark om læseundersøgelsen, som kan udleveres til den voksne.

IL-voksen er ikke en standardiseret læseprøve med normer, men en såkaldt kriteriebaseret prøve, hvor man vurderer resultatet i forhold til de læsekav, som voksenlæsere normalt skal forholde sig til.

Til vurdering af unge med læsevanskeligheder fx på undomsuddannelser henvises til IL-ungdom.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver noteringsark, analyse ark,og 1 af hver læsehæfte.

Administrationstid

45-60 minutter

Copyright år

2007

Ref-ID:40509   P-ID:40508

Artikel Hinzugefügt