Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt

Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt

Originaltitel: Embedding Evidence-Based Practice in Speech and Language Therapy

af Jemma Skeat, Hazel Roddam

Bog
Bog
Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt
Varenummer: 0159
236,00 kr
Bogmærke
Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt

Beskrivelse

Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af forskningsbaserede undersøgelser, evaluering og inddragelse af klientperspektivet.

Artiklerne er skrevet af en række logopæder heriblandt ledere, koordinatorer, konsulenter m.fl. med praksiserfaring og er henvendt til logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis i og omkring det tværfaglige logopædiske arbejdsfelt.

Evidensbaseret praksis er bl.a. en arbejdsform, hvor man løbende forholder sig kritisk reflekterende til ny forskningsviden i forhold til egen praksis med henblik på at sikre, at man konstant anvender de nyeste og mest effektive interventioner/behandlinger over for den modtagergruppe, man arbejder med.

Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret er mange: Større arbejdsglæde, bedre organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, nedbringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de professionelle.

I bogen præsenteres evidensbaseret praksis gennem en række logopædiske eksempler heriblandt SLI/specifikke sprogforstyrrelser, stemme- og stammevanskeligheder, dysfagi, dysartri, afasi, pragmatiske vanskeligheder, autisme, Downs syndrom, læbe-ganespalte, alternativ og supplerende kommunikation, hørevanskeligheder, flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet.

Se en oversigt over indholdet og forord til bogen her

Fakta:

Originaltitel: Embedding Evidence-Based Practice in Speech and Language Therapy

Om redaktørerne:

  • Dr. Hazel Roddam, Principal Lecturer har mere end 25 års erfaring inden for logopædi og er ansat ved The University of Central Lancashire, UK
  • Dr. Jemma Skeat, Paediatric Clinical Speech Pathologist & Research Fellow fungerer som erfaren logopæd og forsker ved Murdoch Childrens Research Institute in Melbourne, Australia.

Oversættelse og dansk bearbejdning:

Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer, underviser og konsulent i Sprogin.
Trine Kjær Krogh, lektor, cand. mag, lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.

Antal sider: 275
ISBN 978-87-7135-015-9

Copyright år

2013

Ref-ID:40716 P-ID:40715

Artikel Hinzugefügt