ITERS-3 Småbørnsmiljøvurderingsskala
ITERS-3

Småbørnsmiljøvurderingsskala til vuggestuer

Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Third Edition (ITERS-3™)

af Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford, Noreen Yazejian

Bog
Bog
ITERS-3 Småbørnsmiljøvurderingsskala
Varenummer: 1071
360,00 kr
Bogmærke
ITERS-3 Småbørnsmiljøvurderingsskala

Formål

Børnemiljøvurderingsskala til vuggestuer

Beskrivelse

ITERS-3 er et observationsmateriale til brug i vuggestuer.
Det er organiseret i seks underskalaer:

• Plads og indretning
• Rutiner for personlig pleje
• Sprog og bøger
• Læringsaktiviteter
• Interaktion
• Organisationsstruktur

I forhold til den tidligere udgave af ITERS er underskalaen “Forældre og personale” udgået, og der er tilføjet nye punkter især omhandlende stimulering af sprog- og tale. Det samlede antal punkter er reduceret fra 39 til 33. I ITERS-3 lægges der endnu mere vægt på interaktionen mellem børn og voksne, og punkterne sprog, tidlige matematiske kompetencer og børns behov for fysisk kontakt fylder ligeledes mere. Endelig skelnes der også mere klart mellem behov hos og materialer til spædbørn, tumlinger og toårige.

Hvert af de i alt 33 punkter er repræsenteret med en syvtrinsskala med indikatorer for utilstrækkelig (1), minimal (3), god (5) og fremragende (7) kvalitet. Der er noter til afklaring af indikatorerne og spørgsmål for udvalgte emner.

ITERS-3 indledes med en grundig gennemgang af materialet, den seneste opdatering samt pålideligheden og gyldigheden af skalaerne. Dernæst følger en instruktion i, hvordan scoringerne foretages, og endelig omfattes også scoringsark til fotokopiering.

ITERS-3 er til brug på vuggestueområdet med børn op til 3 år. Materialet kan anvendes af konsulenter, ledere eller andre, som ønsker at vurdere børnemiljøet i en institution eller at undervise personalet i selvevaluering. Det kan også anvendes som led i efteruddannelse. Endelig er ITERS-3 særdeles nyttig i forskningssammenhæng og ved evaluering af dagtilbudsområdet.

ITERS-3 er udviklet af Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford og Noreen Yazejian, der alle har beskæftiget sig med dag- og uddannelsestilbud til børn igennem en årrække.

Øvrige udgivelser i serien:

 • ECERS-3 – Børnemiljøvurderingsskala til børnehave
 • ECERS-E – Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave
 • SACERS – Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger
 • FCCERS-R – Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje

 • Læs mere på www.hogrefe.dk/ERS

  Oversættelse og faglig bearbejdning

  Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer, underviser og konsulent i Sprogin.

  Trine Kjær Krogh, lektor, cand.mag., lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.

  ISBN: 978-87-7135-107-1

  ERS® and Environment Rating Scale® are registered trademarks of Teachers College, Columbia University.

  Ref-ID:58299   P-ID:58298

  Artikel Hinzugefügt