Læsestrategen: Elementær ordlæsning 1

Læsestrategen: Elementær ordlæsning 1

En del af serien af træningsmaterialer

af Lene Møller

Træningsmaterialer
Træningsmaterialer
Læsestrategen: Elementær ordlæsning 1
Varenummer: 0005
34,00 kr
Bogmærke
Læsestrategen: Elementær ordlæsning 1

Formål

Træning af ordlæsefærdigheder

Administration

Individuel/Klasse

Beskrivelse

Læsestrategen: Elementær Ordlæsning 1 og 2 træner elevens ordlæsefærdigheder til læsning og stavning af lydrette og lydnære enkeltord.

Elementær ordlæsning 1 træner elevens grundlæggende ordlæsefærdigheder (lydstrategier) i læsning og stavning af lydrette enkeltord.

Det anbefales at træne regelmæssigt – gerne med en-to sider hver dag – for at opnå målet: At beherske læsning og stavning af et hvilket som helst ord, så længe det er lydret og på højst tre bogstaver.

Elementær ordlæsning 1 har fokus på basale lydstrategier i ordlæsning:

 • træner brugen af hvert bogstavs standardlyd, dvs. den lyd, der findes i bogstavets navn
 • træner fonologisk strategi til korte lydrette ord, hvor man sætter lyd på bogstaverne et ad gangen og sætter dem sammen til ord
 • træner brugen af bogstavlyde til at læse gradvis længere ord (to og tre bogstaver
 • træner udskiftning af lyde (subtraktion, addition og udskiftning)
 • automatiserer færdighederne
 • træner stavning af lydrette ord op til 3 bogstaver
 • træner læsning af korte sætninger med fokus på afkodning
 • træner genkendelse af 17 lydrette, hyppige funktionsord (“de 120 ord”)
 • bruger analogisk rimstrategi med lydrette rim-familier
 • bygger på nye undersøgelser af, hvad mange danske elever har svært ved

Aktiviteterne er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så eleverne gradvis kan arbejde mere og mere selvstændigt. Mange og forskellige opgaver sætter fokus på samme strategi.

Der er kort instruktion i bogen til hvert enkelt afsnit, som underviseren kan demonstrere og indlede sammen med eleverne, hvorefter de kan arbejde videre mere selvstændigt, f.eks. i små læsegrupper. Mange afsnit kan eleven selv færdiggøre.

Hvem kan bruge Elementær ordlæsning 1?

Materialet er direkte udarbejdet til undervisning i de grundlæggende ordlæsefærdigheder, der kan evalueres med de nye læse- og staveprøver i prøvesystemet Skriftsproglih udvikling, og det kan bruges af alle elever med følgende forudsætninger:

 • Elever, der behersker kendskab til bogstavernes navn, form og lyd
 • Elever, der i Bogstavprøve 1-2 er placeret i kategorien Beherskelse
 • Elever, der i Ordlæseprøve 1 er placeret i kategorierne Før-fasen, Erkendelse og Stabilisering – dvs. elever, der er på vej til at lære basale ordlæsefærdigheder

ISBN 978-87-7135-000-5 Elementær ordlæsning 1
ISBN 978-87-7135-001-2 Elementær ordlæsning 2

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2012

Ref-ID: 0005 P-ID: 40676

Artikel Hinzugefügt