Læsestrategen: Elementær ordlæsning 2

Læsestrategen: Elementær ordlæsning 2

En del af serien af træningsmaterialer

af Lene Møller

Træningsmaterialer
Træningsmaterialer
Læsestrategen: Elementær ordlæsning 2
Varenummer: 0012
34,00 kr
Bogmærke
Læsestrategen: Elementær ordlæsning 2

Formål

Træning af ordlæsefærdigheder

Administration

Individuel/Klasse

Beskrivelse

Læsestrategen: Elementær Ordlæsning 1-2 træner elevens ordlæsefærdigheder til læsning og stavning af lydrette og lydnære enkeltord.

Elementær ordlæsning 2 træner elevens ordlæsefærdigheder (lydstrategier) til læsning og stavning af lydnære enkeltord.

Det anbefales at træne regelmæssigt "gerne med en-to sider hver dag" for at opnå målet: At beherske læsning af et hvilket som helst ord, så længe det er lydnært og på højst seks bogstaver.

Elementær ordlæsning 2 har fokus på strategier til lydnære ord:

Træner brugen af alternative bogstavlyde:

 • e med æ-lyd som i ven
 • e med ø-agtig lyd som i abe
 • det åbne a som i kam
 • det åbne å som i år
 • det bløde d som i bad
 • det bløde v som i hav
 • det bløde r som i ur
 • træner stavelsesdeling
 • træner ord med to konsonanter før og efter vokal
 • træner læsning af 25 lydnære, hyppige funktionsord (de 120 ord)
 • anvender analogisk strategi med lydnære rim-familier
 • træner endelserne -e, -en, -er

Aktiviteterne er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så eleverne gradvis kan arbejde mere og mere selvstændigt. Mange og forskellige opgaver sætter fokus på samme strategi.

Der er kort instruktion i bogen til hvert enkelt afsnit, som underviseren kan demonstrere og indlede sammen med eleverne, hvorefter de kan arbejde videre mere selvstændigt, f.eks. i små jævnbyrdige læsegrupper. Mange afsnit kan eleven selv færdiggøre.

Hvem kan bruge Elementær ordlæsning 2?

Materialet er direkte udarbejdet til undervisning i de grundlæggende ordlæsefærdigheder, der kan evalueres med de nye læse- og staveprøver i prøvesystemet Skriftsproglig udvikling, og det kan bruges af alle elever med følgende forudsætninger:

 • Elever, der behersker læsning af korte, lydrette ord på tre bogstaver
 • Elever, der i Ordlæseprøve 1 placerer sig i kategorierne Stabilisering og Beherskelse

ISBN 978-87-7135-000-5 Elementær ordlæsning 1
ISBN 978-87-7135-001-2 Elementær ordlæsning 2

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2012

Ref-ID:0012 P-ID:40679

Artikel Hinzugefügt