Læsetekster for Unge og Voksne komplet
Læsetekster for Unge og Voksne komplet
 • Læsetekster for Unge og Voksne komplet
 • Læsetekster for Unge og Voksne komplet

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
Læsetekster for Unge og Voksne

Undersøgelse af unge og voksnes funktionelle læsefærdigheder

af Elisabeth Arnbak, Carsten Elbro

Papir og blyant
Papir og blyant
Læsetekster for Unge og Voksne komplet
Varenummer: 0325-00
430,00 kr
Bogmærke
Læsetekster for Unge og Voksne vejledning
Varenummer: 0325-01
190,00 kr
Bogmærke
Læsetekster for Unge og Voksne provehaefte (10 Stk.)
Varenummer: 0325-07
310,00 kr
Bogmærke
Læsetekster for Unge og Voksne komplet
Læsetekster for Unge og Voksne komplet
 • Læsetekster for Unge og Voksne komplet
 • Læsetekster for Unge og Voksne komplet

Formål

Undersøgelse af læsefærdigheder

Administration

Klasse-/gruppeprøve

Beskrivelse

Læsetekster for Unge og Voksne er et materiale udviklet til afdækning af funktionel læsefærdighed og kan benyttes af fx institutioner, der tilbyder kurser og uddannelse til unge og voksne, til en indledende kompetenceafklaring. Afdækningen af deltagernes læsefærdigheder kan foretages med henblik på at sammensætte homogene hold samt differentiere undervisningsformer og -materialer, således at disse matcher kursisternes kompetencer. Herudover kan læselærere o.lign. benytte Læsetekster for Unge og Voksne til at tilrettelægge individuel læseundervisning.

Materialet indeholder i alt 60 opgaver fordelt på 20 opgaver til hver af de tre tekstgrupper ? opslagstekster, informerende tekster og fortællende tekster. Opgaverne til de tre tekstgrupper afdækker forskellige færdigheder af relevans for god læseforståelse, herunder at identificere faktuel information i teksten og sammenholde denne på tværs af tekster. Der afsættes 15 minutter til at gennemlæse hver teksttype og besvare de tilhørende spørgsmål.

Læsetekster for Unge og Voksne er afprøvet på 773 personer fra fem forskellige uddannelsesgrupper og har vist sig at være et pålideligt og anvendeligt redskab. Derudover har prøverne været anvendt i en række undersøgelser af voksne og unges funktionelle læsefærdighed.

En komplet indeholder 1 vejledning samt 10 læsehæfter.

Andre test om dette emne: DL-prøven

Administrationstid

45 minutter

Copyright år

2001

Ref-ID:40406   P-ID:40405

Artikel Hinzugefügt