MiniSL vejledning
MiniSL vejledning
  • MiniSL vejledning
  • MiniSL vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder
MiniSL

Mini Sætningslæseprøver

Et redskab til vurdering af børns begyndende læseudvikling

af Jørgen Chr. Nielsen

Papir og blyant
Papir og blyant
MiniSL vejledning
Varenummer: 0328-01
330,00 kr
Bogmærke
MiniSL orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0328-06
410,00 kr
Bogmærke
MiniSL1 elevhæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0328-07
80,00 kr
Bogmærke
MiniSL2 elevhæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0328-08
80,00 kr
Bogmærke
MiniSL hjælpeark A, registrering og opgørelse
Varenummer: 0328-10
6,00 kr
Bogmærke
MiniSL hjælpeark B, opgørelse af klassens resultater
Varenummer: 0328-11
6,00 kr
Bogmærke
MiniSL hjælpeark C, oplæg til klassen
Varenummer: 0328-12
20,00 kr
Bogmærke
MiniSL hjælpeark D1, efterbehandling i klassen
Varenummer: 0328-13
20,00 kr
Bogmærke
MiniSL hjælpeark D2, samtaleark (10 Stk.)
Varenummer: 0328-14
60,00 kr
Bogmærke
MiniSL rettemasker (3 Stk.)
Varenummer: 0328-51
63,00 kr
Bogmærke
MiniSL vejledning
MiniSL vejledning
  • MiniSL vejledning
  • MiniSL vejledning

Formål

Vurdering af læsning og skrivning

Administration

Klasse

Beskrivelse

MiniSL er udviklet med henblik på at imødegå behovet for og ønsket om at undersøge børns begyndende læsefærdigheder på et tidligt tidspunkt. Ud over den egentlige læseprøve rummer materialet et spørgeskema, hvor man får indblik i barnets interesse i og følelser omkring det at læse. Materialet giver således en helhedsvurdering af læsning på begynderniveau.

Materialet består af to parallelle opgavehæfter, som hver indeholder 12 sætningslæseprøver, to skriveprøver og et spørgeskema.

MiniSL er udviklet i forlængelse af OS-prøverne. Ved kombineret anvendelse af MiniSL og OS undersøges, om eleverne både kan afkode og forstå sætninger. Det kan være særlig relevant for tosprogede elever, som på trods af gode læsefærdigheder måske mangler sproglige forudsætninger for at sammenholde informationer til en helhedsforståelse.

MiniSL er afprøvet på 1688 elever på skoler i hele Danmark. Vejledende normer baseret på 300 skoleelever.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver elevhæfte, 1 af hver hjælpeark og 1 sæt rettemasker.

Administrationstid

3x20 minutter

Copyright år

2001

Ref-ID:40413   P-ID:40412

Artikel Hinzugefügt