OS64 & OS120 vejledning
SL60/40, OS64/120 indføring
  • OS64 & OS120 vejledning
  • SL60/40, OS64/120 indføring
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder
OS64 OG OS120

Ordstillelæsningsprøver

Ordlæsningsprøver til vurdering af afkodning og læseforståelse ved enkeltordslæsning

af Arne Søegård, Svend Hesselholdt, Svend Kreiner, Anders Poulsen, Jørgen Chr. Nielsen

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
SL60/40, OS64/120 indføring
Varenummer: 0034-09
Ikke på lager
Scoringsprogrammer
OS/ SL registreringsprogram
Varenummer: 0022-200
Ikke på lager
OS64 & OS120 vejledning
SL60/40, OS64/120 indføring
  • OS64 & OS120 vejledning
  • SL60/40, OS64/120 indføring

Formål

Vurdering af begynderlæsefærdigheder

Administration

Klasse

Beskrivelse

OS-prøverne giver en vurdering af børns begyndende læseudvikling.
Vurdering af ordlæsning er en god og relevant begyndelse, når det drejer sig om læsevurdering. Prøverne giver pædagogisk relevante oplysninger, som læreren kan drage nytte af.

Eleverne læser et ord og demonstrerer deres afkosningsfærdigheder ved at overstrege en af fire mulige tegninger. Prøverne er af to sværhedsgrader - OS64 for børn i 1. og 2. klasse og OS120 for børn i 2. og 3. klasse.

Prøveresultaterne beskrives i et kategorisystem, der bygger på læsehastighed og rigtighedsprocent/forståelse. Prøverne er beregnet til at kunne gentages med et halvt til helt års mellemrum, så man kan følge læseudviklingen.

OS-prøverne er normeret på et stort antal danske elever og scores nemt i forlagets Excel-baserede registreringsprogram.

Administrationstid

10/15 minutter

Copyright år

1989

Ref-ID:40437   P-ID:40436

Artikel Hinzugefügt