SL vejledning
OS/ SL registreringsprogram
  • SL vejledning
  • OS/ SL registreringsprogram
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder
SL60 OG SL40

Sætningslæseprøver

Prøver til vurdering af mindre skolebørns læseevner og -udvikling

af Jørgen Chr. Nielsen, Anders Poulsen, Arne Søegård, Svend Kreiner

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
SL vejledning
Varenummer: 0034-01
190,00 kr
Bogmærke
SL håndbog
Varenummer: 0034-02
325,00 kr
Bogmærke
SL orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer, dog ikke håndbog
Varenummer: 0034-06
230,00 kr
Bogmærke
SL60 prøve (10 Stk.)
Varenummer: 0034-07
74,00 kr
Bogmærke
SL40 prøve (10 Stk.)
Varenummer: 0034-08
74,00 kr
Bogmærke
SL60/40, OS64/120 indføring
Varenummer: 0034-09
7,00 kr
Bogmærke
SL60/40 samtaleark
Varenummer: 0034-10
7,00 kr
Bogmærke
SL60 læsbarhedsark
Varenummer: 0034-11
7,00 kr
Bogmærke
SL40 læsbarhedsark
Varenummer: 0034-12
7,00 kr
Bogmærke
SL40 prøve voksne (10 Stk.)
Varenummer: 0034-13
96,00 kr
Bogmærke
SL60 rettemaske
Varenummer: 0034-51
20,00 kr
Bogmærke
SL40 rettemaske
Varenummer: 0034-52
20,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
OS/ SL registreringsprogram
Varenummer: 0022-200
1.400,00 kr
Bogmærke
SL vejledning
OS/ SL registreringsprogram
  • SL vejledning
  • OS/ SL registreringsprogram

Formål

Vurdering af sætningslæsning

Administration

Klasse

Beskrivelse

SL-prøverne er udviklet til at vurdere børns sætningslæseevner og læseudvikling med henblik på planlægning af undervisningen, herunder også undervisningsdifferentiering, og henvisning til specialundervisning. Prøverne er beregnet til børn fra 1. til 5. klasse, men kan også anvendes i specialundervisningssammenhænge med ældre elever.

 

SL-prøverne består af en let prøve, SL60, og en lidt sværere prøve, SL40. SL60 indeholder 60 spørgsmål, og SL40 indeholder 40 spørgsmål. Alle spørgsmålene består af en tekst på en eller to sætninger og fem svarmuligheder i form af billeder. Det billede, der mest præcist afspejler indholdet i teksten, skal afkrydses af eleverne. I prøverne vurderes både læsehastighed og rigtighedsprocent/læseforståelse. Resultatfordelinger for flere klassetrin findes for alle læseprøverne.

 

SL-prøverne er en del af en række læseprøver omfattende ordstillelæsning (OS-prøverne), sætningslæsning (MiniSL og SL-prøverne) og tekstlæsning (TL-prøverne). Prøverne indgik i 1987 i en landsundersøgelse af læsning, hvor der blev indsamlet i alt 86.000 læseprøver. I 1999 blev en ny indsamling foretaget i forbindelse med Projekt Danlæs.

 

En statistisk analyse foretaget i 2006 af Svend Kreiner (baseret på en nyere undersøgelse på omkring 300 børn) har vist, at det ikke er nødvendigt at revidere eller ajourføre SL60-prøven.

 

En komplet indeholder: 1 vejledning, 1 af hver prøve, indføringsark, samtaleark, læsbarhedsark og rettemaske.

 

Der findes et registreringsprogram i Excel, som gør det nemt at score prøverne. Programmet indeholder mulighed for scoring af både OS og SL-prøverne. Bestil 0022-200.

 

Administrationstid

15 minutter

Copyright år

1986

Ref-ID:40462 P-ID:40461

Artikel Hinzugefügt