SIG vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Socialrådgivere
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Ergoterapeuter
SIG

Screening i Grundlæggende færdigheder i dansk

Undersøgelse og vurdering af gymnasieelevers grundlæggende danskfærdigheder hos unge i folkeskolen, gymnasiet, hf, handelsskoler, tekniske skoler m.fl.

af Jørgen Chr. Nielsen

Papir og blyant
Papir og blyant
SIG vejledning
Varenummer: 0250-01
Ikke på lager
SIG orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0250-06
Ikke på lager
SIG opgavehæfte med oversigtsark (10 Stk.)
Varenummer: 0250-07
Ikke på lager
SIG rettemaske
Varenummer: 0250-51
Ikke på lager
SIG novellehæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0250-52
Ikke på lager
SIG vejledning

Formål

Vurdering af danskfærdigheder

Administration

Klasse

Beskrivelse

SIG-materialet giver en oversigt over elevernes danskfærdigheder og er således et godt grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen i faget dansk på de gymnasiale uddannelser. I de senere år er optaget af sprogligt svage elever på disse uddannelsesinstitutioner steget kraftigt, og en tilstrækkelig beherskelse af læse- og stavefærdigheder kan ikke længere forventes at gøre sig gældende blandt alle elever. En præcis afdækning af klassens og de enkelte elevers niveau allerede ved undervisningsstart kan være dansklæreren en betydelig hjælp i den henseende.

SIG-prøverne omfatter tekstlæsning og -forståelse, sætningsdiktat, tegnsætning og sætningsfuldendelse. Prøverne anvendes i begyndelsen af de gymnasiale uddannelser eller i 9.-10. klasse i forbindelse med rådgivning af elever, der søger gymnasiet. Studievejledere og dansklærere får hurtigt et overblik over, hvilke elever der allerede har og/eller muligvis får problemer i faget. Hvis specialundervisning er en mulighed, kan SIG-materialet også fungere henvisningsvejledende.

SIG-materialet blev udviklet i samarbejde med Gentofte Kommune i forbindelse med et større screenings- og specialundervisningsprojekt. 800 elever indgik i udviklingen og afprøvningen.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 opgavehæfte, 1 rettemaske og 1 novellehæfte.

Administrationstid

ca. 60 min.

Copyright år

1990

Ref-ID:40456   P-ID:40455

Artikel Hinzugefügt