Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn DEL I: Fonologi, grammatik, leksikon
Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn DEL I

Fonologi, grammatik, leksikon

af Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh

Bog
Bog
Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn DEL I: Fonologi, grammatik, leksikon
Varenummer: 0197
380,00 kr
Bogmærke
Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn DEL I: Fonologi, grammatik, leksikon

Formål

Logopæder, psykologer og specialpædagoger

Beskrivelse

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn – Del I behandler sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn med ét hovedsprog.

De to indledende kapitler præsenterer aktuelle definitioner af sprogforstyrrelse og giver et historisk overblik over emnet. Derefter beskrives fonologisk, grammatisk og leksikal udvikling hos børn med typisk sprogudvikling samt en oversigt over teorier indenfor de respektive områder. Efterfølgende behandles udfordringer inden for fonologi, grammatik og leksikon hos børn med sprogforstyrrelse, og forskellige forklaringsmodeller præsenteres. De to sidste kapitler behandler vurdering og intervention ift. børn med sprogforstyrrelse. Bogen indeholder mange autentiske eksempler.

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn er specielt rettet mod logopæder og studerende i logopædi. Den kan med fordel læses af specialpædagoger, psykologer og lærere samt være af interesse for studerende i de sprogvidenskabelige fag og i psykologi.

Forfatterne
Ulrika Nettelbladt er autoriseret logopæd og professor i logopædi ved Lunds universitet.
Eva-Kristina Salameh er autoriseret logopæd, dr. med. og leder for Sprogens Hus ved Universistetssygehuset i Malmø.

Oversættelse og fagkorrektur
Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre-& læselærer, underviser og konsulent i Sprogin.
Trine Kjær Krogh, lektor, cand. mag, lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.

Antal sider: 354
ISBN 978-87-7135-019-7

Copyright år

2015

Ref-ID:40833 P-ID:40832

Artikel Hinzugefügt