Sprogudvikling og sprogforstyrrelse Del II: Pragmatik - teorier, udvikling og problemer
Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn - DEL II

Pragmatik - teorier, udvikling og problemer

af Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh

Bog
Bog
Sprogudvikling og sprogforstyrrelse Del II: Pragmatik - teorier, udvikling og problemer
Varenummer: 0203
520,00 kr
Bogmærke
Sprogudvikling og sprogforstyrrelse Del II: Pragmatik - teorier, udvikling og problemer

Formål

Hovedsageligt logopæder

Beskrivelse

Behovet for en bog, som samler forskellige forskningsperspektiver og giver en oversigt over kommunikative (pragmatiske) vanskeligheder hos børn, har længe været stort. Denne bog er anden del i serien Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn. Bogen er opdelt i fire blokke:

  • Blok I giver en historisk oversigt over, hvordan pragmatiske vanskeligheder, inklusiv autisme, beskrives og rejser spørgsmål om normalitet.
  • Blok II sætter beskrivelser af pragmatiske vanskeligheder overfor grundlæggende teorier om pragmatik.
  • Blok III gør rede for forskning i pragmatisk udvikling hos børn med typisk udvikling. Teorier og begreber inden for børnesprogsforskning med relevans for pragmatisk udvikling og vanskeligheder diskuteres også.
  • Blok IV behandler pragmatiske vanskeligheder i relation til sprogforstyrrelse og andre funktionsnedsættelser. Til sidst præsenteres en gennemgribende teoretisk model til forståelse af, hvordan pragmatiske vanskeligheder kan opstå. Blokken giver også henvisninger til pædagogisk og klinisk intervention.

Sprogudvikling og sprogforstyrrelse Del II retter sig specielt mod studerende i logopædi, logopæder og specialpædagoger, men kan med fordel læses af studerende inden for psykologi, pædagogik og de sprogvidenskabelige områder. Den kan også anvendes som fordybningslitteratur ved forskningsuddannelsen indenfor disse felter. Også andre faggrupper, der har kontakt med børn med forskellige pragmatiske vanskeligheder, kan drage nytte af bogen.

Forfatterne
Ulrika Nettelbladt er autoriseret logopæd og professor i logopædi ved Lunds universitet.
Eva-Kristina Salameh er autoriseret logopæd, dr. med. og leder for Sprogens Hus ved Universistetssygehuset i Malmø.

Oversættelse og fagkorrektur
Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre-& læselærer, underviser og konsulent i Sprogin.
Trine Kjær Krogh, lektor, cand. mag, lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.

Antal sider: 560
ISBN 978-87-7135-020-3

Copyright år

2015

Ref-ID:40836 P-ID:40835

Artikel Hinzugefügt