BRIEF-SR komplet
BRIEF-SR komplet
  • BRIEF-SR komplet
  • BRIEF-SR komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
BRIEF-SR

Behavior Rating Inventory of Executive Function - Selvrapportering

Spørgeskema for børn og unge til selvrapportering om eksekutive funktioner

af Steven C. Guy, Peter K. Isquith, Gerard A. Gioia

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
BRIEF-SR selvrapportering 11-18 år, med opgørelses- og scoringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0400-07
250,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
BRIEF-SP cd-rom, registrerings- og scoringsprogram, amerikansk til BRIEF, BRIEF-F & BRIEF-SR
Varenummer: 0373-70
6.580,00 kr
Bogmærke
BRIEF-SR komplet
BRIEF-SR komplet
  • BRIEF-SR komplet
  • BRIEF-SR komplet

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Administration

Individuel

Beskrivelse

BRIEF-SR er et standardiseret spørgeskema til større børn og unge i alderen 11-18 år. Det består af 80 udsagn, der afdækker, hvordan det ældre barn/den unge selv vurderer egne kompetencer mht. eksekutive funktioner og selvregulering i dagligdagen. Udsagnene belyser adfærd, der involverer eksekutive funktioner både i hjemmet og i skolemiljøet. BRIEF-SR er udviklet efter de samme principper som BRIEF, Ved at bruge BRIEF-SR sammen med BRIEF får man derfor kombineret omgivelsernes opfattelse af de eksekutive funktioner med barnet/den unges egen opfattelse, hvilket er betydningsfuldt for udviklingen af en virksom intervention.

BRIEF-SR er særlig velegnet til vurdering af eksekutive problemer hos større børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.

Udsagnene i BRIEF-SR indgår i otte kliniske skalaer og tre overordnede indeks. Indekset Adfærdsregulering omfatter fire skalaer: Impulshæmning, Emotionel Kontrol, Fleksibilitet og Monitorering. Skalaen Fleksibilitet er opdelt i to underskalaer: Adfærdsfleksibilitet og Kognitiv Fleksibilitet. Indekset Metakognition udgøres af fire skalaer: Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Organisation af Materialer og Opgavefuldendelse. Alle otte kliniske skalaer danner det overordnede indeks: Generel Eksekutiv Funktion. Herudover er der to skalaer til bedømmelse af svarenes validitet: En inkonsistensskala og en negativitetsskala. Råpoint er angivet i T-scores, hvor en score inden for en skala eller et indeks på 65 eller derover tyder på en klinisk forstyrrelse.

Indeksene Adfærdsregulering og Metakognition er velegnede til at differentiere mellem de to hyppigst optrædende overordnede eksekutive dysfunktioner hos større børn og unge, der henvises med indlæringsmæssige og/eller adfærdsmæssige forstyrrelser. Skalaerne Arbejdshukommelse og Impulshæmning er anvendelige til at differentiere mellem de diagnostiske grupper ADHD med hyperaktivitet og ADHD uden hyperaktivitet. Udsagnene kan læses op, hvis barnets læsefærdigheder ikke er gode nok. Den medfølgende vejledning giver god teoretisk information om eksekutive vanskeligheder og gennemgår en række case-eksempler med tolkning og angivelse af forslag til intervention.

De amerikanske normer er fra 2004.  

Der kan købes et scoringsprogram med amerikanske normer til scoring af både BRIEF og BRIEF-SR. Programmet leverer også en tolkning samt forslag til intervention. Det er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev.

Krav til computeren: Windows 7, 8 og 10/NTFS filesystem/Internetforbindelse/CD-ROM-drev.

Informationerne der behandles i programmet er i udgangspunktet underlagt persondataloven. Det påligger dig som bruger at sikre dig, at informationerne behandles i henhold til loven.

Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.

Administrationstid

10-15 minutter

Copyright år

2007

Ref-ID:40589 P-ID:40588

Artikel Hinzugefügt