DTVP-3 komplet, amerikansk
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Speciallærere
DTVP-3

Developmental Test of Visual Perception

af Marianne Frostig

Papir og blyant
Papir og blyant
DTVP-3 komplet, amerikansk
Varenummer: 0398-06
2.460,00 kr
Bogmærke
DTVP-3 Examiner Record Book (25)
Varenummer: 0398-09
370,00 kr
Bogmærke
DTVP-3 Response booklets (25)
Varenummer: 0398-10
730,00 kr
Bogmærke
DTVP-3 komplet, amerikansk

Formål

Test af visuel perception

Administration

Computer

Beskrivelse

DTVP-3 er den nyeste version af Marianne Frostigs populære Developmental Test of Visual Perception. DVTP er unik i forhold til andre test af visuel perception og visuo-motorisk integration på den måde, at dens scorer er reliable på .80 niveau eller derover for alle subtest og .90 eller derover for delene til alle aldre. Derudover er dens scorer valideret af omfattende forskning; dens normer er baseret på et stort (N = 1,035), repræsentativt sample; den giver scorer for både visuel perception (uden motorisk respons) og visuo-motoriske integrationsevner; og den giver ikke udslag i forhold til race, køn og håndethed.

Nyheder i DTVP-3

 • Nye normative data er indsamlet i 2010 og 2011
 • Normerne er udvidet op til 12 år og 11 måneder
 • De samlede scores har ingen loft- eller gulveffekt
 • Der er indsamlet adskillige validitetsstudier blandt andet for sensitivitet og specificitet
 • DTVP-3 subtest

  DTVP-3 indeholder fem subtest:

  • Øje-hånd koordination. Barnet skal tegne præcise lige eller kurvede linjer.
  • Barnet vises en simpel figur og skal tegne den på et stykke papir. Figuren bruges som model. Senere figurer er af stigende sværhedsgrad.
  • Figur-grund. Barnet vises stimulusfigurer og bliver bedt om at finde så mange, som de kan på en side, hvor figurerne er gemt i en kompleks kompliceret baggrund.
  • Visuel closure. Barnet vises en stimulusfigur og bliver bedt om at vælge den eksakte figur fra en serie figurer, som er tegnet ufuldstændigt. For at kunne udføre dette match skal barnet kunne udfylde de manglende dele af figurerne i hovedet.
  • Barnet vises en stimulusfigur og bliver bedt om at finde den i en serie af figurer. Den udvalgte figur vil have en anden størrelse, position og/eller skygge, og den kan være gemt i en distraherende baggrund.

  DTVP-3 dele

  Resultaterne af de fem DTVP-3 subtest kombineres for at skabe tre dele: Motorisk-reduceret Visuel Perception, Visual-Motorisk Integration og Generel Visuel Perception. De forskellige subtest hører til en bestemt del baseret på den mængde af motoriske evner, der kræves af deres format.

  Administrationstid

  30 minutter

  Copyright år

  2015

Ref-ID:40839 P-ID:40838

Artikel Hinzugefügt