På vej ... komplet
På vej ... komplet
 • På vej ... komplet
 • På vej ... komplet

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger
På vej…

Undersøgelse af undervisningsforudsætninger for tosprogede elever uden forhåndskendskab til dansk

af Anne Marie Kidde, Anne Marie Sørensen

Papir og blyant
Papir og blyant
På vej ... komplet
Varenummer: 0378-00
1.730,00 kr
Bogmærke
På vej ... vejledning 7-10 år og 11-16 år
Varenummer: 0378-01
115,00 kr
Bogmærke
På vej ... registreringsark 7-10 år (10 Stk.)
Varenummer: 0378-07
90,00 kr
Bogmærke
På vej ... registreringsark 11-16 år (10 Stk.)
Varenummer: 0378-08
90,00 kr
Bogmærke
På vej ... opgaveark 7-10 år (10 Stk.)
Varenummer: 0378-17
60,00 kr
Bogmærke
På vej ... opgaveark 11-16 år (10 Stk.)
Varenummer: 0378-18
60,00 kr
Bogmærke
På vej ... delprøver 1-8, 7-10 år
Varenummer: 0378-57
820,00 kr
Bogmærke
På vej ... delprøver 1-9, 11-16 år
Varenummer: 0378-58
820,00 kr
Bogmærke
På vej ... komplet
På vej ... komplet
 • På vej ... komplet
 • På vej ... komplet

Formål

Undersøgelse af undervisningsforudsætninger

Administration

Individuel

Beskrivelse

På vej ... er et materiale, der belyser elevernes undervisningsforudsætninger. Prøven er et kvalitativt screeningsmateriale, der giver konkret viden om barnets potentiale samt stærke og svage sider, således at et positivt møde mellem barn og skole sikres. På vej ... hjælper med at systematisere forhåndsoplysninger om det tosprogede barn, der er ’på vej’ til at starte et dansk undervisningsforløb. Screeningsmaterialet er nonverbalt, interkulturelt og ikke afhængigt af tolkebistand. På vej ... sikrer, at barnet bliver mødt med fagligt relevante udfordringer, hvorved også unødvendige henvisninger til omfattende psykologiske udredninger kan undgås.

Materialet består af to opgavesæt: Del I for 7-10-årige indeholdende otte delprøver, og Del II for 11-16-årige indeholdende ni delprøver. Delprøverne beskæftiger sig med de grundlæggende forudsætninger for indlæring som fx begrebsforståelse, talforståelse, hukommelse, logisk og systematisk tænkning og praktiske og motoriske færdigheder.

Materialet er udviklet i samarbejde med lærere på Røde Kors’ centerskoler, hvor det har været afprøvet over en toårig periode på mere end 600 børn. De danske forfattere har tilsammen over 40 års erfaring med undervisning og behandling af tosprogede børn og unge.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 1 af hver reg.ark, opgaveark og delprøver.

Administrationstid

30 minutter

Copyright år

2004

Ref-ID:40447 P-ID:40446

Artikel Hinzugefügt