PEP-3 komplet
PEP-3 komplet
 • PEP-3 komplet
 • PEP-3 komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sundhedsplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Speciallærere
 • Plus Certificerede
PEP-3

Psychoeducational Profile

af Eric Schopler, Margaret D. Lansing, Robert Jay Reichler, Lee M. Marcus

Papir og blyant
Papir og blyant
PEP-3 komplet
Varenummer: 0525-00
4.500,00 kr
Bogmærke
PEP-3 dansk tillæg
Varenummer: 0525-01
390,00 kr
Bogmærke
PEP-3 manual, amerikansk
Varenummer: 0525-02
650,00 kr
Bogmærke
PEP-3 oplysningsskema til forældre/omsorgsgiver (10 Stk.)
Varenummer: 0525-07
190,00 kr
Bogmærke
PEP-3 registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0525-08
210,00 kr
Bogmærke
PEP-3 opgavehæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0525-09
190,00 kr
Bogmærke
PEP-3 billedbog
Varenummer: 0525-51
650,00 kr
Bogmærke
PEP-3 opgaveadministration
Varenummer: 0525-52
440,00 kr
Bogmærke
PEP-3 komplet
PEP-3 komplet
 • PEP-3 komplet
 • PEP-3 komplet

Formål

Vurdering af udviklingsniveau og udviklingshæmning

Administration

Individuel

Beskrivelse

PEP-3 er en test til vurdering af børn med mulig autismespektrumforstyrrelse eller andre udviklingsforstyrrelser med kommunikative og motoriske vanskeligheder.

Testen udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af pædagogiske arbejds- og behandlingsplaner sammen med forældre, pædagoger og lærere.

PEP-3 indeholder et spørgeskema til forældre eller andre omsorgspersoner, som giver vigtige oplysninger om barnets udfordringer i hjemmet. Spørgeskemaet indeholder oplysninger om nuværende udviklingsniveau/alder, diagnostiske kategorier og graden af problemet, adfærdsproblemer, er barnet selvhjulpent, socialadfærd og evner.

Denne viden viser barnets udfordringer og manglende udvikling i flere situationer og kan hjælpe lærere og pædagoger i deres videre planlægning og arbejde med barnet.

Forløbet består af testning af barnet ved hjælp af stimulusmaterialet, som består af legetøj og billeder samt ovennævnte spørgeskemaer til forældre/omsorgsperson.

Testen måler 10 områder:

 • Kognitiv – sproglig og førsproglig
 • Ekspressivt sprog
 • Sprogforståelse
 • Finmotorik
 • Grovmotorik
 • Visuo-motorisk imitation
 • Følelsesmæssig reaktion
 • Social gensidighed
 • Særpræget motorisk adfærd
 • Særpræget verbal adfærd

Spørgeskemaet til barnets forældre omhandler følgende tre områder:

 • Problematisk adfærd
 • Selvhjælpsfærdigheder
 • Tilpasningsfærdigheder

De amerikanske normer er baseret på 407 børn med autisme- eller anden udviklingsforstyrrelse samt 148 normalt udviklede børn.

Der er indsamlet sammenlignende normer på 40 danske børn i samarbejde med Center for autisme, som også har oversat materialerne.

En komplet PEP-3 består af stimulusmaterialet, opgaveadministration, billedbog, dansk tillæg, amerikansk vejledning, 10 registreringsskemaer, 10 billedbøger og 10 oplysningsskemaer.

Administrationstid

45-90 min.

Copyright år

2014

Ref-ID:40801 P-ID:40800

Artikel Hinzugefügt