SPU vejledning
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sundhedsplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger
SPU

Skoleparathedsundersøgelse

Materiale til undersøgelse af skoleparathed

af Lea Pearson, John Quinn

Papir og blyant
Papir og blyant
SPU komplet
Varenummer: 0254-00
250,00 kr
Bogmærke
SPU vejledning
Varenummer: 0254-01
135,00 kr
Bogmærke
SPU fuldstændig undersøgelse (FU) (10 Stk.)
Varenummer: 0254-07
90,00 kr
Bogmærke
SPU kort undersøgelse (KU) (10 Stk.)
Varenummer: 0254-08
40,00 kr
Bogmærke
SPU vejledning

Formål

Vurdering af skoleparathed

Administration

Individuel/Klasse

Beskrivelse

SPU er udviklet med henblik på at give forældre og pædagoger en bred oversigt over det enkelte barns kunnen og udviklingsmuligheder i et helhedsperspektiv mht. det at være skoleparat. Testen anvendes i begyndelsen af det kalenderår, hvor barnet skal starte i skole, således at der om nødvendigt er tid til at tilrettelægge et skoleforberedende forløb. Materialet har vist sig særdeles velegnet til at belyse de særlige problemer, som tosprogede børn kan stå overfor ved skolestart. Derudover kan testen naturligvis også anvendes som et redskab i evalueringen af den pædagogiske indsats i børnehaver og børnehaveklasser.

Materialet består af 47 opgaver og 13 spørgsmål, der gøres op på følgende skalaer: sproglig formåen, talforståelse, hukommelse, perceptuelle/ motoriske færdigheder og indlæringsmåde. Opgaverne udføres af barnet sammen med en pædagog eller medlemmer fra andre faggrupper. Spørgsmålene besvares af den voksne. Sidstnævnte del af materialet kan også anvendes som en kort udgave af SPU, hvor kun pædagogen eller en anden voksen behøver at medvirke. Svarene gøres her op i henholdsvis sproglig formåen og indlæringsmåde og giver i sig selv også en god om end knap så nuanceret indikation af, hvorvidt barnet er skoleparat. Ingen af udgaverne kræver særlige forudsætninger at anvende.

SPU er en dansk bearbejdning af den engelske Bury Infant Check. Der foreligger ikke danske normer.

Oversat af Susan Wenzel Peilman.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 lange undersøgelser og 10 korte.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

1992

Ref-ID:40469 P-ID:40468

Artikel Hinzugefügt