Neuropsykologiske prøver (4)

  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Specialpædagoger
4 neuropsykologiske prøver

Vurdering af kognitive funktioner inden for områderne opmærksomhed, koncentration og hukommelse

af Ruth Andersen, Nicole Rosenberg, Kasper Jørgensen

Papir og blyant
Papir og blyant
Neuropsykologiske prøver (4)
Varenummer: 0279-00
1.320,00 kr
Bogmærke
Neuropsykologiske prøver (4)

Formål

Vurdering af opmærksomhed, koncentration og hukommelse

Administration

Individuel

Beskrivelse

Testmaterialet er henvendt til voksne patienter på neurologiske afdelinger eller rehabiliteringsinstitutioner og kan anvendes til diagnosticering af hjerneskader samt til vurdering af sværhedsgraden heraf.

Materialet består af fire uafhængige prøver inden for tre overordnede, kognitive funktionsområder:

Cifferindlæringsprøven er rettet mod indlæring og korttidshukommelse. Delprøven består af talrækker på otte eller ni cifre, som testpersonen får læst op og skal gentage.

Tekstgengivelsesprøven er en tilsvarende delprøve, blot med meningsfulde tekster i stedet for cifre.

Ordsprogsprøven er rettet mod sproglig abstraktionsevne og begrebsdannelse. Den består af 14 ordsprog, som skal fortolkes af testpersonen.

Sætningsgengivelsesprøven er rettet mod opmærksomhed og koncentration samt auditiv spændvidde. Den består af en række sætninger, som testpersonen får læst op og skal gentage.

Ud over de fire neuropsykologiske prøver består materialet af en introduktion til klinisk neuropsykologisk testning udarbejdet af neuropsykolog Kasper Jørgensen. Materialet består endvidere af vejledning og registreringsark til de fire prøver.

En komplet indeholder: 4 vejledninger, 4 x 25 reg.ark og læseark.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

1997

Ref-ID:40503   P-ID:40502

Artikel Hinzugefügt