BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
  • BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
  • BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
BRIEF-V

Behaviour Rating Inventory of Executive Function – Voksne

Spørgeskemaer til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne via selvrapportering og et skema til pårørende/venner

af Robert M. Roth, Peter K. Isquith, Gerard A. Gioia

HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

BRIEF-V HTS
Varenummer: 0446-600
60,00 kr
Bogmærke
BRIEF-V HTS test med licens
Varenummer: 0446-601
30,00 kr
Køb dette produkt til 22,00 kr og spar op til 27%.
  • Køb 10 for 26,00 kr/stk. spar 14%
  • Køb 50 for 22,00 kr/stk. spar 27%
Bogmærke
Papir og blyant
BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
Varenummer: 0446-00
1.350,00 kr
Bogmærke
BRIEF-V vejledning, amerikansk
Varenummer: 0446-01
860,00 kr
Bogmærke
BRIEF-V spørgeskema til selvrapportering med opgørelses- og scoringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0446-07
240,00 kr
Bogmærke
BRIEF-V spørgeskema til pårørende med opgørelses- og scoringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0446-08
240,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
BRIEF-A SP - Download, amerikansk
Varenummer: 0446-70
8.300,00 kr
Bogmærke
BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
  • BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual
  • BRIEF-V komplet incl. amerikansk manual

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt.

BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sclerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD.

Udsagnene kan grupperes i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori, De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol og Selv-Monitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering samt Organisation af Materialer. Generel Eksekutiv Funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, Skala for Negativitet samt Skala for Usædvanlige Besvarelser.

De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 1.215 selvrapporter og 1.215 skemaer fra de samme personers venner/pårørende. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret.

Det komplette materiale omfatter de to spørgeskemaer, opgørelsesark, profilark samt en amerikansk vejledning der bl.a. giver en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper.

Spørgeskemaerne fås både som papir eller digitalt i HTS.

Herudover findes der et scoringsprogram, BRIEF-A SP, der også kan udskrive en rapport med tolkning samt interventionsforslag. Softwareprogrammet er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev. Ved bestilling modtager du et serienummer og link til programmet pr. e-mail.

Krav til PC: Windows 8/10, NTFS filesystem/Internetforbindelse.

Informationerne, der behandles i programmet, er i udgangspunktet underlagt persondataloven. Det påligger dig som bruger at sikre dig, at informationerne behandles i henhold til loven.

Spørgeskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel og bearbejdet af Jente Andresen.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 spørgeskema til pårørende og 10 til selvrapportering.

Årlig licens eller løssalg
Testadministration i HTS-platformen kan enten ske med eller uden en årlig licens. Vælger du en årlig licens, har du mulighed for at købe en lang række test til nedsat pris og med mængderabat. Ønsker du ikke en årlig licens, betaler du blot en højere løssalgspris.
Læs mere om licens, eller kontakt forlaget på tlf. 35381655.

Administrationstid

10-15 minutter

Copyright år

2008

Ref-ID:40592   P-ID:40591

Artikel Hinzugefügt