d2-R komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Plus Certificerede
d2-R

d2-R

Digital opmærksomheds- og koncentrationstest

af Lothar Schmidt-Atzert, Rolf Brickenkamp

HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

Papir og blyant
HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

d2-R HTS
Varenummer: 0552-600
192,00 kr
Bogmærke
d2-R HTS test med licens
Varenummer: 0552-601
96,00 kr
Køb dette produkt til 48,00 kr og spar op til 50%.
  • Køb 10 for 72,00 kr/stk. spar 25%
  • Køb 50 for 48,00 kr/stk. spar 50%
Bogmærke
Papir og blyant
d2-R komplet
Varenummer: 0552-00
730,00 kr
Bogmærke
d2-R Vejledning
Varenummer: 0552-03
490,00 kr
Bogmærke
d2-R komplet

Formål

Vurdering af opmærksomhed og koncentration hos voksne mellem 18-55 år

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

d2-R er en revideret udgave af den velkendte d2-test af opmærksomhed og koncentration. d2-R lægger sig tæt op af den originale papir-version, men administreres nu 100 % digitalt i Hogrefe Testsystem (HTS). Testen kan tages på en almindelig computer eller på en tablet med trykfølsom skærm. Det tager 10 min. at gennemføre d2-R, og scoring og rapportgenerering sker automatisk.

d2-R går ud på at vælge det rigtige målobjekt – et d med to streger over eller under, deraf titlen – blandt en række distraktorer, fx d’er med en eller tre streger over eller under, p’er med to streger over eller under. Testen er på tid og tager under 10 minutter. Den kan afvikles på en almindelig pc såvel som en tabletcomputer med trykfølsom skærm. d2-R scores automatisk på tre parametre – koncentrationsydelse, arbejdshastighed og fejlprocent – og en resultatrapport genereres automatisk af systemet.

Anvendelsesmulighederne for d2-R er omfattende. Testen kan bruges i erhvervsmæssige sammenhænge til at screene kandidater til arbejdsfunktioner, der kræver koncentreret opmærksomhed. I Hogrefe-UK har d2 været anvendt i forbindelse med ansættelse og træning af buschauffører. I Tyskland anvendes testen ofte til screening af ældre i forbindelse med fornyelse af kørekort. d2-R finder også klinisk anvendelse i forbindelse med udredning af ADHD, demens, depression og andre tilstande med kognitiv funktionsnedsættelse til følge hos både unge og ældre.

d2-R er normeret i et fælles europæisk Hogrefe-projekt med deltagelse af Denmark, Sverige, Norge, Italien, Holland, Tjekkiet, Finland, England, Tyskland og Frankrig. Normerne er indsamlet i samme tidsinterval og viser stor overensstemmelse mellem de respektive stikprøver. Den danske stikprøve bestod af 126 voksne i alderen 18-55 år, og i alt består normmaterialet af 2100 voksne personer fra de 10 lande. Det er muligt at opgøre testresultatet i forhold til en samlet norm såvel som kontinuerte aldersnormer. Herudover er det muligt at administrere d2-R i hele aldersintervallet fra 8 år til 79 år ved brug af normer indsamlet blandt tyske testpersoner. De tyske normer er baseret på test af 2.900 personer.

Faktoranalyser demonstrerer testens unidimensionalitet, og dens konvergente og diskriminante validitet er bekræftet af ganske mange undersøgelser af både ældre og nyere dato. Cronbachs alfa-værdier for den reviderede, digitale udgave af testen ligger mellem 0,92 og 0,97, og test-retest-koefficienterne ligger mellem 0,68 og 0,90. d2-R er desuden relativt uafhængig af intelligens og resistent over for simulering. Psykometrisk må d2-R anses for at være en særdeles velfungerende og velunderbygget test.

Revideret vejledning
Vejledningen til d2-R er blevet opdateret i 2020. Den opdaterede udgave af vejledningen er målrettet digital administration af testen og indeholder desuden en gennemgang af både europæiske normer og de nyeste tyske normer såvel som de nyeste forskningsresultater.

Årlig licens eller løssalg
Testadministration i HTS-platformen kan enten ske med eller uden en årlig licens. Vælger du en årlig licens, har du mulighed for at købe en lang række test til nedsat pris og med mængderabat. Ønsker du ikke en årlig licens, betaler du blot en højere løssalgspris.
Læs mere om licens, eller kontakt forlaget på tlf. 35381655.

Mere information:

Læs mere om udviklingen af d2-R

d2-R komplet indeholder 1. stk. vejledning og 5 stk. HTS-test.

Administrationstid

ca. 10 minutter

Copyright år

2016

Ref-ID:47347   P-ID:18166

Artikel Hinzugefügt