IGT™2 CD-ROM med amerikansk vejledning og lamineret instruktionsark
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
IGT™2

Iowa Gambling Task

Vurdering af eksekutiv dysfunktion

Digital
Digital
IGT™2 CD-ROM med amerikansk vejledning og lamineret instruktionsark
Varenummer: 0530-00
4.980,00 kr
Bogmærke
IGT™2 CD-ROM med amerikansk vejledning og lamineret instruktionsark

Formål

Vurdering af problemer med beslutningstagen hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

Iowa Gambling Task™, Version 2 (IGT™2) er en test til måling af, hvordan folk tager beslutninger. IGT blev oprindeligt udviklet til at undersøge beslutningstagen hos folk med skader i visse frontale områder i hjernen. Skader i disse områder førte ofte til, at man var mere tilbøjelig til at tage risikable beslutninger trods normal intelligens og at man var ude af stand til at lære af sine fejltagelser. Man ved nu, at en række kliniske populationer også er tilbøjelige til gentagne gange at tage risikable beslutninger uafhængigt af intelligensniveauet.

IGT har bevist sin økologiske validitet i over 100 forskellige undersøgelser af beslutningsprocessen og er et anvendeligt instrument for følgende kliniske populationer: ADHD/eksekutive dysfunktioner, nogle typer af frontale hjerneskader, OCD, stofmisbrugere, ludomani, anoreksi, aggression, affektive forstyrrelser, fedmepatienter, skizofreni, kroniske smertepatienter og patienter med Huntingsons.

Testen kan også bruges inden for forskellige kulturer og til personer, der ikke taler dansk eller som har sproglige vanskeligheder.

IGT er uhyre let at administrere og score. Det hele foregår via computer. På en skærm bliver man præsenteret for fire kortbunker, hvorfra der skal vælges et kort. Man får at vide, at man vil vinde eller tabe en sum penge, når man vælger et kort. Målet er samlet at vinde så mange penge som muligt. To af kortbunkerne indeholder kort, der på længere sigt vil føre til et samlet tab af penge, mens valg fra en af de to andre bunker vil føre til, at man samlet vinder penge. Mål: Samlet vundet beløb for 100 kort og for blokke af 20 kort samt antal kort valgt fra hver kortbunke. Testen kan varieres mht.: Antal forsøg, valuta samt interval mellem forsøg.

Vejledningen indeholder et tolkningskapitel med caseeksempler.

Materialet omfatter: Amerikansk vejledning, CD-ROM med selve testen og on-screen hjælp samt et lamineret A4 ark med administrationsinstrukser og guide til installering af programmet og tekniske detaljer.

Kræver: Windows® 2000/XP/Vista, CD-ROM drev og internetforbindelse.

Administrationstid

15-20 minutter

Copyright år

2011

Ref-ID:40668   P-ID:40667

Artikel Hinzugefügt