• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Speciallærere
MVPT-4

Motor-Free Visual Perception Test-4

Vurdering af ikke-motorisk visuel perception hos børn og voksne

af Ronald P. Colarusso, Donald D. Hammill

Papir og blyant
Papir og blyant
MVPT-4 Recording Forms, amerikansk (25 stk)
Varenummer: 0275-09
550,00 kr
Bogmærke
MVPT-4 komplet, amerikansk
Varenummer: 0275-90
2.200,00 kr
Bogmærke

Formål

Vurdering af ikke-motorisk visuel perception hos børn og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

MVPT-4 er en hurtig, pålidelig og nem test at anvende, når man ønsker en vurdering af visuel perception, der ikke involverer motorik eller muskelkontrol. Dette kan være særdeles relevant, hvis respondenten har indlærings- eller kognitive vanskeligheder, har intellektuel funktionsnedsættelse eller har fysiske handicap.

Testen består af 45 items, som i forhold til MVPT-3 er omorganiseret og grupperet for nemmere administration. Der anvendes et horisontalt multiple choice-format, og besvarelsen kan ske ved fx at pege. Derfor er kun et minimum motorisk aktivitet nødvendig.

Skalaerne er: spatiale relationer, visuel diskrimination, figur-grund, visuel closure og visuel hukommelse. Resultatet af delprøverne lægges sammen til en råscore, der konverteres til en percentil og en standardscore, der udgør en perceptuel kvotient og en perceptuel aldersscore.

En komplet udgave af testen indeholder tavler med stimulusmaterialet (opgaverne), en manual og 25 registreringsark.

MVPT-4 er amerikansk, og normerne er baseret på et repræsentativt udsnit af den amerikanske befolkning. Der er til den 4. udgave indsamlet nye normer i 2012-2014 på over 2600 amerikanere.

Testen kan med fordel anvendes af speciallærere, psykologer, ergoterapeuter, specialpædagoger, optikere, fysioterapeuter og lignende faggrupper, når man har brug for at screene for eller diagnosticere visuelle perceptionsforstyrrelser. Testen kan desuden anvendes til forskning.

Administrationstid

20-25 minutter

Copyright år

2015

Ref-ID:40542   P-ID:40541

Artikel Hinzugefügt