RIAS komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
RIAS

Reynolds Intellectual Assessment Scales & RIST (screening)

Cecil R. Reynolds og Randy W. Kamphaus

af Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus

Papir og blyant
Papir og blyant
RIAS komplet
Varenummer: 0458-00
3.500,00 kr
Bogmærke
RIAS/RIST vejledning
Varenummer: 0458-01
790,00 kr
Bogmærke
RIST komplet
Varenummer: 0458-06
1.740,00 kr
Bogmærke
RIAS registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0458-07
220,00 kr
Bogmærke
RIST registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0458-08
160,00 kr
Bogmærke
RIST registreringsskema ved køb af 100 ex. (100 Stk.)
Varenummer: 0458-09
1.400,00 kr
Bogmærke
RIAS/RIST stimulusbog 1 (HPI) Hvad passer ikke?
Varenummer: 0458-61
860,00 kr
Bogmærke
RIAS stimulusbog 2 (HMD) Hvad mangler der?
Varenummer: 0458-62
860,00 kr
Bogmærke
RIAS stimulusbog 3 (NHU) Nonverbal hukommelse
Varenummer: 0458-63
860,00 kr
Bogmærke
RIAS komplet

Formål

Måling af verbal og nonverbal intelligens samt hukommelse hos børn og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

RIAS er en kort og let administrerbar IK-test med nye danske normer baseret på 958 børn og voksne i alderen 3-99 år. Den består af to delprøver, der giver et mål for verbal IK (VIK) og to delprøver, der giver et mål for nonverbal IK (NIK). De fire delprøver giver tilsammen et IK-mål for det generelle intelligensniveau (GIK). Et mål for hukommelsesfunktionen (HI), normeret på den samme gruppe af personer, kan opnås gennem to delprøver, der måler henholdsvis verbal og nonverbal korttidshukommelse.

De delprøver, der indgår i RIAS, er udvalgt på baggrund af mere end 100 års intelligensforskning, og RIAS er derfor en solidt funderet IK-test, hvis primære formål er at måle intelligens og dens to hovedkomponenter i så ren en form som muligt (g-faktoren og dens to primære faktorer, krystalliseret og flydende intelligens). Hukommelse indgår ikke i g-faktoren, men hukommelse er af stor betydning for evnen til at udnytte de intellektuelle ressourcer og er derfor et vigtigt mål ved en samlet vurdering af de kognitive muligheder.

VIK vurderer verbal ræsonneren og problemløsning i situationer, hvor erhvervet viden og sproglige færdigheder er af betydning, mens NIK vurderer ræsonneren og spatiale evner i nye situationer gennem brug af nonverbale stimuli. I hukommelsesdelen (HI) indgår først og fremmest verbale og nonverbale aspekter af arbejdshukommelse, korttidshukommelse og indlæring.

RIAS anvender velkendte og enkle opgavetyper, der er lette at forstå og hurtige at administrere og score. De anvendte start- og stopkriterier medfører, at testen kan anvendes på hele aldersgruppen uden at virke trættende eller frustrerende, fordi der kun gives opgaver, der er tilpasset testpersonens alder. Det betyder også, at brugeren kan anvende den samme IK-test fra barndom til alderdom og dermed umiddelbart kan sammenligne og følge ændringer i den kognitive formåen for en given person uden at skulle skifte IK test undervejs. Testens reliabilitet og dens konvergerende validitet med andre anerkendte IK mål er veldokumenteret.

RIST – Reynolds Intellectual Screening Test – er en screeningsudgave af RIAS, som korrelerer højt med RIAS. RIST omfatter en verbal og en nonverbal delprøve og er særlig velegnet til forskningsformål og til hurtig vurdering af, om en persons begavelsesniveau ligger inden for normalområdet.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 reg.skemaer og stimulusbog 1-3.

Administrationstid

RIAS IK 20-25 min. Huk. 10 min./RIST 10-15 min.

Copyright år

2011

Ref-ID:40647   P-ID:18912

Artikel Hinzugefügt