TOMM komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
TOMM

Test of Memory Malingering

Vurdering af samarbejdsvillighed i psykologiske undersøgelser og kvalitetssikring af kognitive testresultater

af Tom N. Tombaugh

Papir og blyant
Papir og blyant
TOMM komplet
Varenummer: 0439-00
1.170,00 kr
Bogmærke
TOMM vejledning
Varenummer: 0439-01
530,00 kr
Bogmærke
TOMM registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0439-07
130,00 kr
Bogmærke
TOMM subtest 1
Varenummer: 0439-51
180,00 kr
Bogmærke
TOMM subtest 2
Varenummer: 0439-52
180,00 kr
Bogmærke
TOMM subtest 3
Varenummer: 0439-53
180,00 kr
Bogmærke
TOMM komplet

Formål

Vurdering af samarbejdsvillighed i psykologiske undersøgelser og kvalitetssikring af kognitive testresultater

Administration

Individuel

Beskrivelse

TOMM er en international anerkendt og velafprøvet test udviklet til at hjælpe psykologer og andre fagkyndige med at skelne mellem hukommelsesvækkede klienter og malingering. Testen måler testpersonens samarbejdsvillighed og motivation igennem en hukommelses- og indlæringstest. TOMM bliver anvendt hyppigt i udlandet til at vurdere mulig snyd i forbindelse med sager om strafegnethed, erstatning, forsikring og lignende.

For alle kognitive undersøgelser gælder det, at testpersonen skal have ydet sit bedste, for at resultaterne kan betragtes som valide og dermed troværdige og gyldige. En grov form for manglende samarbejdsvillighed/motivation er situationer, hvor testpersonen bevidst forfalsker eller overdriver symptomer. Der kan modsat også forekomme tilfælde, hvor testen benyttes til at bekræfte personers fulde samarbejdsvillighed og derved måske rense dem for eventuel mistanke om snyd.

Testresultatet af TOMM viser, om testpersonen har være samarbejdsvillig/motiveret til at tage denne test og derved indirekte, om hvorvidt testpersonen har været samarbejdsvillig/motiveret til at yde sit bedste på andre kognitive test og/eller igennem hele den psykologiske undersøgelse. TOMM-testen kan ikke stå alene til vurdering af, om testpersonen snyder, men kun ses som en tidsøkonomisk indikator for dette.

Testen består af tre subtest, der er konstrueret som en visuel indlærings- og genkendelsestest. Testen tager sammenlagt mellem 15-45 minutter, udfra om der udelukkende testes med subtest 1 og 2, eller om den valgfri subtest 3 medtages. Baseret på testpersonens testresultat er det muligt at afgøre, om der er risiko for bevidst snyd, eller om testpersonen har været samarbejdsvillig/motiveret.

Amerikanske studier, der sammenligner normale testpersoner med kognitivt funktionsnedsatte testpersoner og simulerende testpersoner påviser, at ved brug af de anbefalede afskæringsværdier klassificeres 90-95 % (specificitet) af alle samarbejdsvillige/motiverede kognitive funktionssvækkede som havende ydet deres bedste, mens simulerende testpersoner i ca. 80-90 % (sensitivitet) af tilfældene netop identificeres som ikke havende ydet deres bedste.

Danske erfaringer i forbindelse med den danske validering på 102 testpersoner viser, at testen opfattes som en indlærings- og hukommelsestest, samt at de danske data følger de amerikanske og derved validerer de etablerede afskæringsværdier. Endvidere viser retestning med TOMM efter 2-8 måneder at visse af de etablerede afskæringsværdier fortsat er valide indikator for samarbejdsvillighed.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 reg.skemaer samt subtest 1-3.

Administrationstid

15 - 45 minutter

Copyright år

2009

Ref-ID:40610   P-ID:19122

Artikel Hinzugefügt