TVMS-3 komplet, amerikansk
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Speciallærere
TVMS-3

Test of Visual Motor Skills

Vurdering visuo-motoriske færdigheder hos børn, unge og voksne

af Nancy A. Martin

Papir og blyant
Papir og blyant
TVMS-3 komplet, amerikansk
Varenummer: 0416-00
1.400,00 kr
Bogmærke
TVMS-3 Test Booklets, amerikansk (15 Stk.)
Varenummer: 0416-07
520,00 kr
Bogmærke
TVMS-3 Record Forms, amerikansk (15 Stk.)
Varenummer: 0416-08
260,00 kr
Bogmærke
TVMS-3 komplet, amerikansk

Formål

Vurdering af visuel-motoriske færdigheder hos børn, unge og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

TVMS-3 er en ny version af TVMS, som erstatter de to tidligere aldersspecifikke test (TVMS-R og TVMS-UL). TVMS-3 tester omsætningen fra visuelt indtryk til motorisk output. Testen foregår ved, at testpersonen ser en serie på 39 geometriske figurer af stigende kompleksitet, som skal kopieres.

Hver enkelt opgave måler en specifik visuo-motorisk færdighed. Ved at analysere opgaverne på otte parametre – closure, vinkler, skæringslinjer, størrelse, rotation, linjelængde, under- eller over-gennemskæring og designmodifikation – opnås en detaljeret vurdering af testpersonens visuo-motoriske færdigheder.

Nyheder i den tredje udgave:

 • Et forenklet pointsystem
 • Nedre og øvre niveau er blevet kombineret
 • Ingen alternativ scoringsmetode
 • Målgruppen er forhøjet til 90 år

TVMS-3 er ikke tidsbegrænset, men kan administreres på omkring 30-45 minutter. Vejledningen indeholder detaljerede beskrivelser af og eksempler på vurderingsparametre og scoringsprincipper. Testresultatet opgøres som scalascores, percentiler og staniner, og en visuo-motorisk udviklingsalder kan afledes.

Sammen med en test af visuo-perception, fx TVPS-3, kan TVMS-3 anvendes til at differentiere mellem visuo-motoriske og perceptuelle funktionsnedsættelser.

Testen er på engelsk.  

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2010

Ref-ID:40626   P-ID:40625

Artikel Hinzugefügt