TOMAL-2 komplet
TOMAL-2 komplet
  • TOMAL-2 komplet
  • TOMAL-2 komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
TOMAL-2

Test of Memory and Learning, Second Edition

TOMAL-2 er den nye og forbedrede udgave af TOMAL med normer også for voksne.

af Cecil R. Reynolds

Papir og blyant
Papir og blyant
TOMAL-2 komplet
Varenummer: 0330-00
3.400,00 kr
Bogmærke
TOMAL-2 vejledning
Varenummer: 0330-01
680,00 kr
Bogmærke
TOMAL-2 registrerings- og profilhæfter (10+10 stk.)
Varenummer: 0330-09
340,00 kr
Bogmærke
TOMAL-2 bogstavkort
Varenummer: 0330-51
178,00 kr
Bogmærke
TOMAL-2 komplet
TOMAL-2 komplet
  • TOMAL-2 komplet
  • TOMAL-2 komplet

Formål

Vurdering af hukommelsesfunktioner hos børn og voksne mellem 5-59 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelsesfunktioner hos børn og voksne, der eksisterer i dag.

Den kan anvendes til vurdering af såvel generelle som specifikke hukommelsesfunktioner. Den består af otte primære delprøver, seks supplerende delprøver samt to delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal Hukommelse og Nonverbal Hukommelse.

Der kan desuden udregnes seks supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, Associativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse.

De otte primære delprøver består af fire verbale delprøver (Hukommelse for Historier, Verbal Selektiv Påmindelse, Hukommelse for Genstande, Hukommelse for Ordpar) og fire nonverbale delprøver (Hukommelse for Ansigter, Abstrakt Visuel Hukommelse, Visuel Sekventiel Hukommelse, Hukommelse for Visuel Placering.).

De seks supplerende delprøver er: Talspændvidde Forfra, Visuel Selektiv Påmindelse, Bogstavspændvidde Forfra, Imitation af Håndbevægelser, Talspændvidde Bagfra og Bogstavspændvidde Bagfra.
Mange børn og voksne bliver henvist med hukommelsesproblemer, men tidligere har det ikke været muligt at vurdere hukommelsesfunktioner med ét samlet og standardiseret testbatteri, hvor man kan undersøge de fleste af de forskellige aspekter af hukommelsen, der omtales i faglitteraturen.

Hukommelsen kan således undersøges i detaljer, og man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte individ, og man har også mulighed for at opdage potentielle patologiske indikatorer på en hukommelsesforstyrrelse.

TOMAL-2 er blandt andet velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, ADHD samt alvorlige emotionelle forstyrrelser.

TOMAL-2 er let at administrere, og den danske vejledning rummer en del teoretisk information om hukommelsesfunktioner. Kernebatteriet tager 30 minutter at gennemføre, og hvis man også anvender de supplerende delprøver, kan hele testen gennemføres på 1 time. Præstationer kan gøres op i standardscores (indeks), skalascores (delprøver) samt percentiler.

De amerikanske normer er baseret på 1.900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede.

Oversat af Jente Andresen, Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 reg.ark, 10 profilhæfter og bogstavkort.

Administrationstid

30-60 minutter

Copyright år

2009

Ref-ID:40613   P-ID:40612

Artikel Hinzugefügt