Tower of London (TOL-DX)

  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Logopæder
  • Speciallærere
Tower of London Test

Test til vurdering af eksekutive funktioner

af William Culbertson, Eric Zillmer

Papir og blyant
Papir og blyant
Tower of London (TOL-DX)
Varenummer: 0396-00
3.800,00 kr
Bogmærke
Tower of London record forms, children (25 stk)
Varenummer: 0396-07
550,00 kr
Bogmærke
Tower of London record forms, Adult (25 stk)
Varenummer: 0396-08
550,00 kr
Bogmærke
Tower of London (TOL-DX)

Formål

Vurdering og screening af eksekutive funktioner hos børn og voksne

Administration

Manuel

Beskrivelse

Tower of London-testen er et effektivt og værdifuldt instrument til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og voksne. Testen måler blandt andet evnen til at analysere problemer, evnen til at planlægge og udføre komplekse handlinger, kognitiv fleksibilitet, opmærksomhed og impulskontrol. Testen er derfor i stand til at screene for og vurdere eventuelle frontallaps skader, ADHD, ADD, autisme, demens og andre eksekutive funktionsforstyrrelser.

Testmaterialet består af to små træplader hver med tre pæle i varierende længde, samt tre plastikkugler til hver træplade. Testeren danner to forskellige modelkonstellationer og beder derefter testpersonen om, ud fra simple principper og i så få ryk som muligt, at manipulere en bestemt model, så den bliver identisk med den anden. Resultaterne frembringer en profil af testpersonens kompetencer inden for planlægning, handlingseffektivitet, impulshæmning, anvendelsesstrategi og opmærksomhed. Det er derfor muligt at få en omfattende vurdering af testpersonens kompetencer indenfor de forskellige eksekutive områder og samtidig være i stand til at identificere eventuelle eksekutive funktionsforstyrrelser.

Testen administreres individuelt og tager ca. 10-20 minutter. Testen anses som et nemt screeningsværktøj for neuropsykologer, læger og lignende faggrupper, der arbejder med børn, voksne og ældre. Testen indeholder canadiske normer for 7-80-årige ikke-kliniske og kliniske grupper. Vejledning og testinstruktioner er ikke oversat til dansk.

Administrationstid

10-20 minutter

Copyright år

2006

Ref-ID:40557   P-ID:40556

Artikel Hinzugefügt