Bender - Gestalt II komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sundhedsplejersker
  • Speciallærere
BENDER-GESTALT II

Visuel-Motor Gestalt Test

Undersøgelse af visuel-motorisk integration hos børn og voksne

af Lauretta Bender

Papir og blyant
Papir og blyant
Bender - Gestalt II komplet
Varenummer: 0007-00
2.600,00 kr
Bogmærke
Bender - Gestalt II, motor test booklet (25 stk.)
Varenummer: 0007-07
320,00 kr
Bogmærke
Bender - Gestalt II perception test B (25 stk.)
Varenummer: 0007-08
320,00 kr
Bogmærke
Bender - Gestalt II test observation (25 stk.)
Varenummer: 0007-09
320,00 kr
Bogmærke
Bender - Gestalt II komplet

Formål

Vurdering af visuel-motorisk integration hos børn og voksne mellem 4-85 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

BGT-II indgår rutinemæssigt i en neuropsykologisk undersøgelse. Testen måler evnen til visuel-motorisk integration og bidrager som sådan til en vurdering af det aktuelle, kognitive funktions- og udviklingsniveau. BGT-II kan også anvendes som et screeningsværktøj i forbindelse med mistanke om neurologiske og psykiatriske lidelser, men kan med fordel også anvendes inden for normalområdet, fx i PPR-regi.

Testmaterialet består af et sæt skabelonkort, hvert med afbildning af en figur. Testpersonen bliver bedt om først at tegne figuren af fra kortet, mens der tages tid og registreres arbejdsstil og anden adfærd. Herefter fjernes både kortet og testpersonens tegning, og testpersonen bliver bedt om at tegne samme figur igen, nu blot efter hukommelsen. Oftest vil BGT-II være en af de første test, der gives i en større psykologisk udredning.

Testens normer er amerikanske og baseret på mere end 4000 personer fra 4 til 85 år. Manualen foreligger kun på amerikansk.

En komplet indeholder: 1 manual samt mappe m/ billeder.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

2003

Ref-ID:40358   P-ID:40357

Artikel Hinzugefügt